Överförmyndarnämnden, protokoll, 2022-11-16

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-16

Paragrafer:
§ 143–154

Anslag publicerades:
2022-11-25

Anslag avpubliceras:
2022-12-17

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades