Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-06-05

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-05

Paragrafer:
§ 308-319

Anslag publicerades:
2024-06-07

Anslag avpubliceras:
2024-06-28

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades