Kassa i butik med skylt/text i förgrunden: "Ta hand om varandra!"

Samarbete ger ett tryggare Ålidhems centrum

Ökad trygghet, färre stölder och minskad narkotikaförsäljning, det är några effekter av en satsning som har genomförts i Ålidhems centrum i ett samarbete mellan Umeå kommun, näringsliv och polis. De första resultaten presenterades under Umebrå forum.

– Det känns väldigt positivt att vi nu börjar se effekterna av det här samarbetet för att säkerställa en tryggare miljö i Ålidhems centrum. Det är roligt att se att ett systematiskt arbete där alla samverkar utan att behöva skjuta till extra resurser kan ge så pass goda resultat på kort tid, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Samverkan i två år

Satsningen inleddes på grund av att snatterier och stölder från butiker i Ålidhems centrum hade ökat, samtidigt som narkotikahandeln hade blivit mer öppen. Handlarna upplevde att de åtgärder som fanns på plats inte räckte för att stävja den negativa utvecklingen. Även personalen påverkades av hot från stökiga kunder. Därför bestämde sig näringsidkare, polisen och Umeå kommun att kraftsamla för att öka tryggheten i Ålidhems centrum.

När samarbetet startade 2019 inledde polisen kamerabevakning och införde även områdespoliser. Fastighetsägarna ordnade med ordningsvakter och förbättrade belysningen i området. Butikerna tog bort stöldbegärliga varor och förstärkte också med ordningsvakter. Även kommunen arbetade med att förbättra belysningen på olika platser, till exempel i parken bakom centrumbyggnaden. Man genomförde också trygghetsvandringar och skolbesök både från handlare och polisen i årskurs 6.

Lugnare och tryggare

Under Umebrå forum 20 oktober presenterades en första utvärdering av det arbetet. Den visar att det under sommaren endast 2021 inkom tre polisanmälningar. Dessa anmälningar bestod av bedrägerier kopplade till självscanning. I övrigt kom det inga incidentrapporter under sommaren, vare sig till fastighetsägare eller till butikerna. Den öppna narkotikaförsäljningen hade mer eller mindre upphört. Dessutom har unga i skolålder slutat att komma till centrum i grupp.

– Vi kan konstatera att det är en betydligt lugnare och tryggare situation i Ålidhems centrum i dag jämfört med innan vi startade samverkan för två år sedan. Det är så tydligt att det är just gemensamma insatser från olika aktörer som tillsammans leder till att skapa en tryggare miljö, säger Kerstin Rörsch, processledare, Umebrå.

Satsningen Umeå växer – tryggt och säkert utvärderas av Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, och en slutrapport kommer innan årsskiftet 2021/2022.

Önskar du trygghetsvandring i ditt område?

Välkommen att kontakta Umebrå, Umeå kommun, via mejl umebra@umea.se.

Sidan publicerades