Nyhetsarkiv

  • Arbetar du med gallring i sommar?

    Tänk då på möjligheten att skicka gallrade böcker till depåbiblioteket. Depåbibliotekets uppdrag är att ta emot, bevara och tillgängliggöra svensk litteratur.