Filmkamera

Gallra med CREW-modellen!

Se en kort introduktionsfilm om gallringsmodellen CREW.

Gallring är en viktig del av det mediestrategiska arbetet och CREW kan hjälpa till att strukturera upp arbetet.

  • Hur bedömer vi om en bok ska gallras eller inte?
  • Är beståndet relevant för våra målgrupper?
  • Hur får vi kontinuitet i gallringsarbetet?

Ingalill Stenmark introducerar modellen i filmen nedan.

Sidan publicerades