Säck med bokpaket till Depåbiblioteket

Arbetar du med gallring i sommar?

Tänk då på möjligheten att skicka gallrade böcker till depåbiblioteket. Depåbibliotekets uppdrag är att ta emot, bevara och tillgängliggöra svensk litteratur.

Sommaren står för dörren och av erfarenhet vet vi att många av er på landets folkbibliotek passar på att gallra lite extra. Tänk då på möjligheten att skicka ert gallrade material till depåbiblioteket.

Depåbibliotekets uppdrag är att ta emot, bevara och tillgängliggöra svensk litteratur. Genom att erbjuda depån utgallrade böcker kan biblioteken spara utrymme och samtidigt medverka till att äldre litteratur finns kvar för framtiden. Tack vare era donationer byggs depåbiblioteket upp och fungerar som ett gemensamt fjärrlånemagasin för landets bibliotek.

Tack alla bibliotek som har skänkt böcker till Sveriges depåbibliotek! Era gåvor är mycket värdefulla.

Mer information

Sidan publicerades