Material vi inte tar emot

Depåbiblioteket tar emot och tillgängliggör böcker utgivna i Sverige (oavsett språk) och böcker på svenska utgivna i andra länder. Vi tar inte emot:

  • Allmänna encyklopedier
  • Offentligt tryck
  • Lösa kartblad
  • Lösa notblad
  • AV-material
  • Delar av läromedelspaket tryckta efter 1960
  • Tidskrifter
  • Smutsiga eller trasiga monografier,
    som inte kan lånas ut i befintligt skick


Sidan publicerades