Så här går det till

När ni har böcker aktuella för donation till Sveriges depåbibliotek, gör så här:

1. Kontrollera att det är material som Sveriges depåbibliotek tar emot

  • Monografier utgivna i Sverige på svenska
  • Monografier utgivna i Sverige på andra språk
  • Monografier utgivna i andra länder på det svenska språket
  • Årsböcker av lokalhistorisk eller kulturhistorisk karaktär
  • Småtryck (utgivet i Sverige eller på svenska språket)
  • Avhandlingar (utgivet i Sverige eller på svenska språket)

Observera att det finns material vi inte tar emot Öppnas i nytt fönster., till exempel offenligt tryck, se även vår förvärvsplan:

2. Kontrollera om boken saknas i beståndet

Det finns flera sätt att kontrollera om boken saknas i Sveriges depåbiblioteks bestånd.

Böcker med ISBN-nummer kontrolleras enklast genom formuläret på fliken Finns boken redan i beståndet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknar boken ISBN-nummer, använd Libris utökad sökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I rutan för bibliotekskod fyller ni i depåns sigel Umdp och söker sedan som vanligt. Får ni ingen träff saknar vi den aktuella boken och ni kan komplettera vårt bestånd genom att skicka den till oss.

3. Skicka böckerna till aktuell leveransadress!

Sveriges depåbibliotek
Gåvor
901 84 Umeå

Tack för din donation!

Genom att erbjuda oss böcker kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och bevara och tillgängliggöra svensk litteratur som gallras ut från biblioteken i Sverige. I och med depåns existens minskar bibliotekens behov av egna magasinsutrymmen samtidigt som tillgången till den äldre, lågfrekventa svenska litteraturen säkerhetsställs.

Sidan publicerades