Bibliotekskataloger

Katalogskåp

Internationella bibliotekskataloger

Worldcat

Worldcat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är världens största samkatalog med över 2 miljarder poster från bibliotek i hela världen dock huvudsakligen amerikanska. Böcker, artiklar, musik, video m m ingår i katalogerna.

KVK / Karlsruher Virtueller Katalog

KVK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en samsökningstjänst för ett stort antal tyska, österrikiska och schweiziska bibliotekskataloger och bokhandlar. Även bibliotekskataloger utanför den tyskspråkiga världen ingår.
KVK ger tillgång till sökning bland hundratals miljoner böcker och seriella titlar. Sökformulär på tyska och engelska.

Subito

Subito Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en tysk fjärrlånetjänst där man kan beställa artikelkopior och låna böcker. Det är gratis att registrera sig som användare. Man betalar per levererad artikel eller effektuerat lån. Svenska bibliotek tillhör användargrupp 8. Tyskt och engelskt gränssnitt.

Explore the British Library

British Library Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s kombinerade katalog innehåller information om en enorm mängd poster. Alla tjänster är inte tillgängliga på grund av en cyberattack.

Library Hub Discover

Jisc Library Hub Discover Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en databas över de flesta universitets- och specialbibliotekens samlingar i Storbritannien och Irland.

CCFr Catalogue collectif de France

CCFr Catalogue collectif de France Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en fransk söktjänst över mer än 30 miljoner medier. Består av Les catalogues (kataloger) och Le répertoire (bibliotek och arkiv).

LES CATALOGUES (katalogsökning):

Två sätt att söka, antingen fritextsökning, (det går att filtrera på 17 bibliotekskataloger, eller fyra kataloger för manuskript- och arkivsamlingar) eller sökning i någon av fyra olika databaser:

Imprimés multimédia: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tryckta monografier och periodika, ljudupptagningar, multimedier, elektroniska resurser, film och andra filmrelaterade dokument (program, affischer, broschyrer, manuskript etc), musiktryck och bilder. Förtecknar, förutom samlingarna i nationalbiblioteket, även folkbibliotekens och lärosätesbibliotekens samlingar. Går att söka kombinerat på titel, författare, ISBN, ISSN. Filtrering på medietyp, språk och år.

Base Patrimoine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Dokument i framförallt folkbibliotek, men även museer och statliga institutioner. Innehåller retroaktivt inlagda kataloger med material tryckt före 1914 samt vissa specialsamlingar. Möjligt att begränsa sökningen till region eller kommun. Man kan söka på nyckelord, titel, författare, utgivare, bibliotek, arkiv, ämne, samling, utgivningsort, ISBN, ISSN. Filtrering på medietyp, språk, år, region, departement (län), kommun.

Manuscrits et Archives Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Samlingar av manuskript och arkiv i folkbibliotek, regioner, kommuner, museer och andra institutioner. Sökning i fyra kataloger. Man kan söka på nyckelord, person, grupp, familj, plats, roll, titel, ämne, arkivinstitution, proveniens, språk, år, kommun och institution.

Sources musicales Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Består av två delar – BnF Musique (musikavdelningen på Bibliothèque Nationale) och Patrimoine musical régional (samlingar från mer än 190 offentliga bibliotek, arkiv, museer). Man kan söka på fritext och titel, förstarad, upphovsperson/uttolkare, utgivare, ämne, utgivningsort, editionsnummer, RISM. Filtrering på publikationstyp, språk, bibliotek, kommun, departement, region.

Boolesk sökning på och (et), eller (ou), inte (sauf) är möjlig i alla katalogerna.

LE RÉPERTOIRE (bibliotek och arkiv): Motsvarar närmast Biblioteksdatabasen, med 5 000 bibliotek och 3 000 arkiv.

Det går att söka på fritext eller välja bibliotek (Bibliothèques) eller arkiv (Fonds).

Bibliothèques Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Man kan söka på bibliotek, typ av institution, service, kommun, departement, region.

Fonds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Det går att söka på arkiv (namn, ämne, proveniens), ämne, arkivtyp, år, medietyp, språk, institution, departement, region, institutionstyp.


Sidan publicerades