Exempel på seismografisk mätutrustning som installerades i stationerna. Även i Umeå installerades registreringsapparater och galvanometrar, placerade på marmorskivor. I tornet hölls en jämn temperatur och luftfuktighet för att instrumenten skulle fungera optimalt. Seismografen fanns först i tornet men flyttades senare till ett betongvalv ett hundratal meter från tornet. Källa: Peterson and Hutt 2014; Nordlund 2019.

Exempel på seismografisk mätutrustning som installerades i stationerna. Även i Umeå installerades registreringsapparater och galvanometrar, placerade på marmorskivor. I tornet hölls en jämn temperatur och luftfuktighet för att instrumenten skulle fungera optimalt. Seismografen fanns först i tornet men flyttades senare till ett betongvalv ett hundratal meter från tornet. Källa: Peterson and Hutt 2014; Nordlund 2019.

12. Vattentornet Teg

Oväntad roll. Det åttakantiga vattentornet byggdes 1936 för att de boende på Teg, som då var eget municipalsamhälle, skulle få vatten i kranarna. Det ritades av AB Övre Norrlands Ingenjörsbyrå och placerades på Böleskläppens högsta punkt, en bit från Riksvägen som då var huvudinfarten till Umeå. Efter andra världskriget fick vattentornet en oväntad nyckelroll i ett världsomspännande forskningsprojekt lett av amerikanska försvarets forskningsmyndighet DARPA. I tornet installerades nämligen seismografisk utrustning som användes för att övervaka kärnvapenprovsprängningar runt om på jorden. Tornet ingick i ett nätverk av sammanlagt 130 stationer och var projektets enda mätstation i Sverige. Varje dag kontrollerades utrustningen av en civil umebo som skickade mätresultaten vidare till en enhet vid Uppsala universitet, som i sin tur underrättade amerikanska försvaret.

Tornet förlorade sin funktion som vattentorn redan på 1960-talet då Tegs vattennät kopplades ihop med Umeå stads, men den seismografiska mätutrustningen användes ända fram till 2002. Vattentornet är idag det äldsta som finns kvar i Umeå och vittnar om en tid då vattenförsörjningen byggdes ut och staden moderniserades, men också om kalla krigets dagar och en bit viktig internationell teknik- och vetenskapshistoria.

Världskarta över aktiva och inaktiva seismografiska mätstationer i juli 1978. Källa: Peterson and Hutt 2014.

Källor/läs mer

Böhlin, L. Varje kväll i 20 år var han på plats vid vattentornet. Västerbottens-Kuriren, 2019-04-04.

Nordlund, C. Spåren från kalla kriget ledde till Teg. Västerbottens-Kuriren, 2019-03-27.

Peterson, J., Hutt, C. R. World-wide standardized seismograph network: a data users guide. U.S. Geolological Survey, Reston, Virginia, 2014.

Arkiv
Löfgren, M. Yttrande. Rivning av vattentorn och förråd, Böleå 6:43, Umeå kn. Västerbottens museum, 2009-09-29.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades