Träsliperiet togs i drift 1927. Det byggdes i två våningar för att rymma de höga slipverken som matades med ved uppifrån. Foto: SPIASs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Träsliperiet togs i drift 1927. Det byggdes i två våningar för att rymma de höga slipverken som matades med ved uppifrån. Foto: SPIASs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

42. Träsliperiet Strömpilen

Mönsterfabrik för massatillverkning. Det här var ett av Sveriges sista träsliperier. När det lades ned 1991 hade det varit i drift i nära 65 år. Som mest fanns 450 anställda - många av dem var medlemmar i facket. Fabriken tillverkade pappersmassa genom mekanisk slipning av grantimmer. Den skickades ut i världen för att så småningom användas till tidningar, t.ex. Daily Mail i Storbritannien! Träsliperiet ägdes först av AB Scharins söner, som hade en liknande fabrik där Curiosum ligger idag. Den lades ned 1954. Träsliperiet bidrog starkt till samhället Sofiehems expansion.

Fackföreningen, avdelning 156 av Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (SPIAF), bildades 1928 för att bevaka arbetarnas villkor. Träsliperiet såldes till Bowaters 1937. Drygt trettio år senare återgick det till lokala ägare och fick namnet Sofiehem Pulp. Vid den här tiden var det framför allt löne- och fritidsfrågor som engagerade facket.

År 1987 såldes sliperiet vidare till Balticgruppen, som trots stora investeringar lade ned fabriken efter några år. I slutet av 1990-talet anlades Strömpilens köpcentrum på det gamla industriområdet. Den nyklassicistiska sliperibyggnaden, ritad av Tor Kempe, byggdes om till galleria. Det tidigare renseriet, längst västerut, blev en butikslokal. Vid träsliperiet låg tidigare flera virkesförråd under välvda tak. De gav inspiration till de nya byggnaderna öster om sliperiet, där bl.a. ICA Maxi ligger idag.

Foto i SPIAFSs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Första protokollet för SPIAF, 3 augusti 1928.

Brev från fackföreningen till AB Umeå Trämassafabriker, daterat 28 november 1945. Det ”utlöpande lokalavtalet” sägs upp. SPIAFSs arkiv.

Källor/läs mer

Tafvelin, Magdalena. Sofiehems träsliperi, Umeå 1995.

Forsberg P, red/Umeå kommun. Arkitekturguide Umeå. Umeå 2001.

Arkiv
Svenska pappersindustriarbetareförbundet avd 156, Sofiehem (Svenska pappersindustriarbetareförbundet (SPIAF) avd 29, Obbola.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades