Umedalens sjukhus 1940. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

Umedalens sjukhus 1940. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

3. Umedalens sjukhus

Stor arbetsplats med flera föreningar. Ett av Sveriges största mentalsjukhus, som invigdes 1934. Sjukhuset byggdes på kyrkans mark, inköpt av Umeå landskommun. Arkitekt var Carl Westman, som också ritade Beckomberga sjukhus i Stockholm. Med sina 22 hus bildade sjukhuset en sluten värld, med plats för nära 1 000 patienter. Antalet anställda var flera hundra. De organiserade sig i bl.a. fackföreningar, ABF (arbetarnas bildningsförbund) och Socialdemokraterna.

Frågorna rörde ofta den växande stadsdelen och kunde handla om busstrafik, gatulysen och bostäder. För de fackliga organisationerna var löner, arbetstider och tjänsteklädsel återkommande punkter. Personalen engagerade sig också i Umedalens IF, som 1935 bytt namn från Grubbe Idrottsklubb. Till föreningens förste hedersledamot valdes Gösta Eriksson, läkare och sjukhuschef fram till 1950-talet. Han var också medlem i ABF-föreningen, bildad 1937. Studiecirklar för personalen arrangerades i allt från matematik och språk till trädgårdsskötsel. ABF hade också orkestrar och en kör, som ibland uppträdde i sjukhusets stora festsal. Hit kom också stjärnor som Alice Babs och Povel Ramel för att underhålla patienterna. Festsalen fick också användas av föreningarna, dock inte under den difteriepidemi som härjade under 1940-talet. All personal vaccinerades mot difteri 1944 – en fråga som drivits av sjukhusets fackföreningar.

Två fackliga föreningar bildades på sjukhuset 1935; Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbund och Statens sinnessjukhus ekonomipersonals förbund. Här ser vi deras skisser till standar. På 1960-talet övergick sammanslutningarna till Svenska kommunalarbetarförbundet.

Personalfest i samlingssalen, 1940-talet. Foto: Gösta Erikssons arkiv, Umeå universitetsbibliotek.

Källor/läs mer

Sjukvård. Västerbotten 1985, nr 3–4.

Arkiv
Gösta Erikssons arkiv, Umeå universitetsbibliotek.

Umedalens IF, Umedalens socialdemokratiska förening, Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbund avd 14, Statens sjukhuspersonals förbund 14, Umedalen (Svenska sinnesjukvårdspersonalens förbund), Umedalens lokalavdelning av ABF. Samtliga i Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades