Bild

Bättre service till regioninvånare

Bibliotekssamarbetet är ett tydligt exempel på att samverkan bidrar till ökad tillväxt. Kultur och utbildning är viktiga konkurrensfaktorer för att människor och företag ska stanna kvar, flytta in och växa i Umeåregionen.

Genom ett framgångsrikt samarbete och modern teknik har gränser mellan kommuner och bibliotek överbryggats och tillgängligheten blivit bättre. Tanken är att bibliotekens tjänster ska kunna nås av alla på lika villkor.

Gemensam katalog och gemensamt lånekort gör att böcker kan lånas och lämnas tillbaka i vilket bibliotek som helst i regionen. Andra fördelar samarbetet har gett är större gemensamt bestånd av böcker och andra medier, effektiviseringar och stordriftsfördelar. Det har också resulterat i bättre service till besökare och utveckling av webbtjänster, till exempel webbplatsen www.minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades