Så arbetar Umeåregionen

Samarbetet i Umeåregionen formaliserades 1993 av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfor, Umeå, Vindeln och Vännäs. Sedan 2013 är också Örnsköldsviks kommun en del av samarbetet.

Umeåregionen är ett funktionellt samarbete där alla kommuner är självstyrande. Samarbetet bygger på frivillighet, demokratisk förankring och konsensus.

Kommunernas kommunstyrelseordförande och vice ordförande träffas regelbundet för att peka ut riktningen för arbetet. Totalt 14 politiska representanter.

Kommunernas högsta chefer, kommuncheferna, står för den operativa ledningen.

Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper, genom gemensamma projekt, helt gemensam verksamhet och genom avtalssamverkan.

Sidan publicerades