vägskyltar, gata

Trafikregleringar

I lagstiftningen finns en mängd trafikregler som alla trafikanter ska känna till utan att några vägmärken behöver sättas upp. Det finns också möjlighet att lokalt bestämma om trafikregleringar. Skillnaden är att de senare alltid kräver ett vägmärke och/eller en vägmarkering.

Krav

Ska en trafikreglering göras krävs det formella beslut av tekniska nämnden. Ta kontakt med Gator och parker, för samråd.

Följande bestämmelser ligger till grund för trafikreglering och ska följas:

• TrF, Trafikförordningen

• VMF, Vägmärkesförordningen

• TSFS, Transportstyrelsens föreskrifter

Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades