Startsida Umeå kommun
Testresenärer Bilfri

Tre bilfria månader

I tre måndader har tio hushåll i Umeå testat att klara sin vardag utan egen bil. Vi vill undersöka hur en kombination av mobilitetslösningar kan underlätta för ett bilfritt liv.

Så gick testet till

Under tre månader, 15 september till 15 december, har alla deltagarna låtit den egna bilen stå till förmån för andra färdsätt. De deltagande hushållen har haft tillgång till

  • busskort för lokaltrafik till alla i hushållet
  • el-cykel
  • eldrivna lådcyklar att hyra
  • bilpool (kostnader för medlemskap och bensin ingår, hyra tillkommer)

Analys av intervjuer

Deltagarna har djupintervjuats före, under och efter testperioden av forskare på Handelshögskolan i Umeå. Syftet med intervjuerna är att fördjupa kunskapen om vilka hinder och möjligheter som finns för att vidareutveckla kombinerad mobilitet som tjänst. Samtidigt undersöker vi också om delagarna med hjälp av den här typen av tester kan uppmuntras att använda bilen i mindre utsträckning.

Ladda ner rapporten Tre månader utan bil

Våra tips och lärdomar

Här har vi utvärderat genomförandet av aktiviteten, samlat våra erfarenheter, lärdomar och delar med oss av våra tips för framtida bilfria testgrupper.

Ladda ner rapporten Bilfri testgrupp - så gjorde vi

Se vår film om bilfria testgruppen!

Umeå kommun satsar för klimatet

Bilfri-satsningen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Den koldioxidsnåla platsen

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Samarbetspartners:

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, logotyp.
Vi är en del av Green Umeå
Ultra logo
Sunfleet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/bilfri