Tillgänglighet

Rullstolar och barnvagnar

 • Det finns inga hindrande trösklar i badhuset.
 • Det finns automatiska dörröppnare.
 • Det finns ramp ner till själva etagen där bassängen är, men ingen ramp ner i badet.
 • I entrén vid Krocko-hörnan finns det avställningsyta för barnvagnar.
 • Vid receptionen finns uttag för laddning av elrullstol.
 • Det finns ett rum för avspolning och barnvagn i badhuset. Du lånar nyckel i receptionen.

WC

 • Det finns toaletter med plats för rullstol (RWC) på flera platser i badhuset.
 • På entréplan finns RWC vid receptionen, i damernas samt i herrarnas omklädningsrum.

Omklädning

 • Duschstolar finns att låna. Kontakta receptionen vid behov.

Hissar

 • Vid Ropstugan fritidsgård finns en hiss som går mellan entré och källarplan.

Överkänslighet och astma

 • Observera att bassängerna har klorerat vatten.
 • Ångan i ångbastun kan också orsaka irritation för personer med astma och överkänslighet.

Skyltning

 • De flesta skyltar har symboler för att de ska vara lätta att förstå.
Sidan publicerades