Kom-i-gång för mediestrategiskt arbete

Boktravar

Samsyn på mediabeståndet

Starta en diskussion om gallring och samlingsutveckling på ditt bibliotek! Det är viktigt att alla i personalgruppen är delaktiga. Låt samtalen och diskussionen om gallring och samlingsutveckling ta sin tid, och formulera egna riktlinjer.

Reflektera över:

  • Vilka styrdokument finns och hur ser lagstiftningen ut?
  • Ingår biblioteket i någon form av mediesamarbete?
  • Vilka behov och krav har användarna? Känn ditt bibliotek!
  • Hur kan du skapa struktur för gallring och hitta ”rätt” hjälpmedel?

Mediestrategiskt arbete och gallring, komigång (länk till pdf längst ner på sidan) är en sammanfattning och första introduktion för bibliotekspersonal som arbetar med mediestrategiskt arbete på folk- och gymnasiebibliotek.


Sidan publicerades