Tidigare konferenser

Talarstol bakom tomma stolar

Konferenser och webbinarier

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Sveriges depåbibliotek och lånecentral vill bidra att höja kunskapen om den kompletterande medieförsörjningen genom att ordna konferenser och webbinarier på temat, tillsammans med regionbibliotek och andra biblioteksaktörer. Vi vänder oss främst till bibliotekspersonal.

Sidan publicerades