Vykort, Umeå kungliga Norrlands dragonregemente. Fotograf: Almqvist & Custer, Hälsingborg. Västerbottens museum.

Vykort, Umeå kungliga Norrlands dragonregemente. Fotograf: Almqvist & Custer, Hälsingborg. Västerbottens museum.

11. Översten

K4-området och hästarna. År 1894 påbörjades planeringen av K4-området och sju år senare flyttade Norrlands dragonregemente, som var ett hästburet regemente, in på området. Här fanns bland annat stallar, ridhus, sadelmakeri, skrädderi, exercishus och kaserner som användes fram till 1966. Här höll också föreningen Blå Stjärnan till med många aktiviteter – Sveriges äldsta kvinnliga frivilliga försvarsorganisation. De hade bildat en Västerbottenskrets år 1939. År 1966 flyttade dragonregementet in på I20-området där Västerbottens regemente funnits sedan 1909. År 1980 flyttades dragonregementet vidare till Arvidsjaur.

Hästar var en vanlig syn i Umeå mellan 1901 och 1970 då det hästburna regementet fanns i staden. Men tiderna förändrades. Omkring 1970 ersattes hästarna med bandvagnar, motorcyklar och andra fordon. Umeås regementsområden har förändrats mycket genom åren. Långt in på 1900-talet var I20-området vinterbetesområde för Rans sameby. Där grävde renarna genom snön efter renlav i marken, eller åt av hänglaven som växte på träden. Där Nolia-hallarna står idag fanns tidigare stora ängar, hagar och betesmarker där hästarna kunde gå och beta.

I det gamla exercishuset på K4 finns idag en restaurang. I de tidigare ridhusen, där Umeås ryttarförening (URF) huserade i många år och många lärt sig rida, ryms idag lagerlokaler och parkeringshus.

Föreningen Svenska Blå Stjärnan bildades för att ta hand om de djur som kunde komma att drabbas av skador under krig. De skulle bli för djuren vad Röda Korset var för människor och utbildade ”stjärnsystrar” till (bland annat) hästsjukvårdare för armén. När armén inte längre hade hästar upphörde Blå Stjärnans uppgifter inom det militära försvaret. Den ideella organisationen, som även har en ungdomsverksamhet, är fortfarande aktiv och utbildar sina medlemmar för att kunna hjälpa lantbrukets djur vid krislägen i landet.

Norrlands Dragoner på övning kring Stöcksjö den 29 augusti 1942. Kavelleriinspektör, generalmajor Peyron inspekterade K 4 i samband med övningarna, som överste Sven Colliander ledde. Västerbottens museum.

I ett brev i arkivet står det skrivet: ”[…] vill gärna ha upplysning angående villkoren att bli stjärnsyster. Jag är mycket intresserad av hästar […]”. Arkivhandlingar ur Västerbottensförbundet av svenska Blå Stjärnans arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

I20-området år 1940. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

Källor/läs mer

Historia | Svenska Blå Stjärnan (svenskablastjarnan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I 20 & K 4 Perspektiv på regementsstaden. Västerbottens museum. Karta.

Ubmeje – en del av Sápmi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Umeå kommun 2014. Broschyr.

Arkiv
Västerbottensförbundet av svenska blå stjärnan, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades