Säga upp plats

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller fritidshem måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp. Öppnas i nytt fönster.

När barnet ska börja förskoleklass

Förskoleplatsen avslutas automatiskt för barn som ska börja förskoleklass och gäller till och med sista vardagen innan sommarstängning. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden två månader.

Läs mer om förskoleklass.

Flytta till en annan kommun

Flyttar du till annan kommun ska du avsluta förskoleplatsen i Umeå kommun. Uppsägningstiden är två månader. Om uppsägning inte inkommit avslutar Umeå kommun platsen med två månaders uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum.

Om du flyttar från Umeå kommun och önskar behålla platsen i kommunal förskola måste du skicka in ansökan till kommunen. Umeå kommun prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas sägs platsen upp automatiskt.

Sidan publicerades