Säga upp plats

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller fritidshem måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp. Öppnas i nytt fönster.

När barnet ska börja förskoleklass

Förskoleplatsen avslutas automatiskt för barn som ska börja förskoleklass och gäller till och med sista vardagen innan sommarstängning. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden två månader.

Läs mer om förskoleklass.

Flytta till en annan kommun

Om du flyttar till en annan kommun avslutas förskoleplatsen i Umeå kommun med två månaders uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum om du inte själv avslutat platsen.

Du kan behålla platsen i Umeå kommun om det finns särskilda skäl, kontakta i så fall Pedagogiska placeringsenheten.

Sidan publicerades