Västerbottens museum Gammlia platsen Umeå

Speed dating på Gammlia dansbana

Den 15 juni har alla anslutare till Umeå klimatfärdplan blivit inbjudna till att träffas under en avslappnad tillställning. Tanken är att solen kommer skina på oss när samtal och idéer flödar.

En möjlighet att lära känna andra

Många av de som är anslutna har efterfrågat möjligheten att lära känna andra som är med i klimatfärdplanen. Hälften har fått möjlighet att träffas genom den strategiska gruppens uppstart, men nu ska alla få chansen. Det är vi som tillsammans ska driva och skapa den förändring som Umeå behöver. För att lyckas med detta måste vi känna varandra, och oss själva.

Hur vi tillsammans kan göra mer

Under denna träff vill vi att alla öppet ska samtala om hur samarbetet framåt ska se ut, vars det behövs mer fokus och hur vi kan lära av varandra. Många av de som är anslutna gör redan många bra saker idag, vilket innebär att denna grupp är full av kunskap. Därför kan vi lära av varandra, för även om kunskap och metoder finns idag så vet vi också att vi behöver mer. Det är det vi vill uppnå med Umeå klimatfärdplan, och en grundbult i det arbetet är att skapa en tillsammans känsla. Fär att skapa möjligheter att stötta och utveckla varandra för att klara av den stora klimatomställning vi står inför.

Dejta över gränser

Denna dag kommer därför att bestå av möten mellan människor. Där så många som möjligt ska få dejta och prata på tu man hand. Det finns många gemensamma nämnare som sträcker sig över branschgränser, där nya idéer och samarbeten kan framträda.

Missa inte

Detta event är något helt nytt. Förhoppningen är stor att så många som möjligt från det olika organisationer har möjlighet att delta denna dag. Det är en chans som vi inte vill att ni missar.

Alla som ansluter till Umeå klimatfärdplan innan den 9 juni kommer få en inbjudan till träffen.

 

Speed datingen genomförs inom ramen för projektet cirkulära flöden och klimatcoachning för företag, finansierade av Tillväxtverket och Region västerbotten.

Kontakt

Kansliet för Umeå klimatfärdplan
090-16 12 45
090-16 30 19
klimatfardplan@umea.se

Sidan publicerades