Bilden visar en förälder som lämnar sitt barn på en förskola i Umeå.

Förskolor i Umeå lär ut samtycke i tidig ålder

Förskolor i Umeå kommun använder nytt pedagogiskt material från Make Equal för att utveckla samtyckeskultur bland barn i förskolor. Kommunen möter på så sätt upp mot läroplanen på barnens villkor.

I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Det är inte alltid enkelt att som litet barn veta om kompisen vill leka eller kramas. ”Okej med dig?” är ett metodmaterial som utvecklar samtyckeskulturen bland barn i Umeås kommunala förskolor.

På barnens villkor

Förskolläraren Ulrika Nordin har varit med och utformat materialet tillsammans med jämlikhetsexperter inom Make Equal:

– Vi tänker ofta på samtycke i en vuxen kontext kopplat till en sexuell relation. Det här materialet är ett enkelt sätt att utveckla barns handlingskompetens och förmåga att våga fråga om lov. Att träna på att samspela, lyssna in och respektera varandra när man vill leka med någon, när man vill vara någons vän eller när man hamnar i en konflikt. Det handlar om att barn lär sig att tolka och förstå kroppsspråk och icke verbala signaler.

Bild på delar av materialet för "Okej med dig".

Boken “Okej med dig?” är ett samarbete mellan Make Equal, Bonnier Carlsen, Rädda barnen och författaren och illustratören Åsa Karsin. På bilden syns också andra delar av det pedagogiska materialet.

Förskolor ser resultat

Jenny Lindhagen, rektor för förskolorna Fröhuset, Linjalen och Ängsgården har använt materialet i över två år och ser resultat. Det är ett konkret verktyg som hjälper barn och vuxna i sin kommunikation, samspel och konflikthantering.

– Att sträva efter en samtyckeskultur handlar om förskolans förebyggande och främjande arbete för social hållbarhet. Samtyckeskulturen skulle kunna förstärkas ytterligare genom att materialet används i skolans tidiga åldrar, säger Jenny Lindhagen.

Förebyggande i arbetet med hållbarhet

Umebrå har köpt in och erbjuder metodmaterialet kostnadsfritt till kommunala förskolor. Umebrå fortsätter följa förskolans arbete och bidrar med kunskap som ett led i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet med barn och unga.

Bakgrund till att materialet togs fram

– Vi på Make Equal kände att det saknas någonting för de minsta, vi kan inte bara begära att de måste säga stopp och nej. Det är några av de svåraste orden som finns att säga och uttrycka. Vi måste lära barn att kolla av gränser, kolla av samtycke. Om vi inte lär oss samtycke tidigt, och i alla andra skeden i livet utanför det sexuella, kommer det att vara väldigt svårt för oss att helt plötsligt förstå det när vi hamnar i något som vi uppfattar som en sexuell situation. Ska vi nå hela vägen fram och nå en samtyckeskultur, så måste vi börja med de allra minsta, säger Ida Östensson, ordförande Make Equal.

Sidan publicerades