Bild på två personer som arbetar i kontorsmiljö

Många nya jobb på Umeås växande arbetsmarknad

Umeås arbetsmarknad har växt med över 4 000 nya jobb på två år, visar nya siffror från SCB. Branschbredd och satsningar på den hållbart växande staden lyfts som framgångsfaktorer.

Umeå fortsätter att utvecklas starkt när det gäller antalet nya arbetstillfällen. Tillväxten i nya jobb är faktiskt just nu starkare än befolkningsutvecklingen. Det visar ny statistik från SCB.

– På två år har det tillkommit över 4 000 nya arbetstillfällen och bara under 2022 växte Umeås arbetsmarknad med 1 860 jobb, netto. Det placerar högt upp när vi jämför med andra svenska kommuner, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

Jobb i många olika branscher

Peter Juneblad anser att det är den unika branschbredd som finns i kommunen som skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt. Ett år kan det vara industrin som växer, ett annat år är det besöksnäringen och nu senast tekniska konsulter. För närvarande växer Umeå faktiskt med fler arbetstillfällen än invånare, vilket bland annat förklaras av ett stort antal studenter som jobbar extra och hög rörlighet.

Umeå fortsätter växA GENOM NYA JOBB

Umeå har en unik position som regionens största stad med en obruten tillväxt i över 50 år, en tillväxt som drivs av en ständig tillkomst av nya jobb och företag.

– Det här är förstås väldigt glädjande siffror. Norra Sverige växer och det sker stora investeringar som ger helt nya möjligheter för vår del av Europa. Umeå har en unik position som regionens största stad med en obruten tillväxt i över 50 år, en tillväxt som drivs av en ständig tillkomst av nya arbetstillfällen och företag, säger Peter Juneblad.

Satsningar på hållbarhet ger resultat

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, ser positivt på de nya siffrorna från SCB:

– Statistiken visar att Umeå kommun har gjort rätt vägval, att vi bör fortsätta att arbeta brett och ha inställningen att alla branscher är lika viktiga. Tillväxt och förutsättningar för företagande utgår från ett samspel mellan kommunen, offentliga aktörer, företagen och inte minst samhället i övrigt. Våra satsningar på infrastruktur, kultur och inte minst social hållbarhet blir allt viktigare för att företagen ska få rätt förutsättningar, särskilt nu när kampen om kompetensen hårdnar. Umeå kan det här med tillväxt över tid, säger Hans Lindberg.

Enligt SCB har arbetsmarknaden i Umeå totalt sett vuxit från 53 930 anställda år 2011 till 71 798 anställda år 2023. Under de senaste tre åren, 2020–2022, har antalet arbetstillfällen i exempelvis informations- och kommunikationsföretag ökat med 18 procent, företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med 14 procent. Den stora vinnaren under perioden är företag inom hotell och restaurang som har ökat antalet arbetstillfällen med hela 40 procent, vilket innebär en tydlig återhämtning efter åren med pandemi.

Vägen in till Umeås arbetsmarknad

Gateway Umeå är vägen in – för dig som är ny på Umeås arbetsmarknad. Det gäller alla. Oavsett om du är student på väg ut i arbetslivet, ny i stan, eller på väg att flytta hit från en annan del av världen.

Hos organisationen Gateway Umeå hittar du all info och vägledning du behöver för att öppna dörren till de jobb och karriärmöjligheter som vår fascinerande stad och region erbjuder. Men också vägar in till nätverk, rekryteringsbolag och aktiviteter. I Umeå finns jobb men också livskvalitet i världsklass.

Sidan publicerades