Bilden visar studenter utanför Lindellhallen vid Umeå universitets campus.

Foto: Matilda Audas Björkholm

Milstolpar i genusforskningen jubilerar

I år är det 40 år sedan Kvinnouniversitetet, den första svenska stora vetenskapliga konferensen om kvinnoforskning, arrangerades vid Umeå universitet. Det också 20 år sedan de första doktoranderna antogs vid den tvärvetenskapliga Genusforskarskolan vid Umeå universitet.

Kvinnouniversitetet var en konferens som samlade 200 kvinnliga forskare från hela norden. Detta skedde i en tid då få kvinnor var verksamma i universitetsvärlden. 1981 arbetade 1285 män som professorer vid de svenska universiteten, men bara 56 kvinnor.

Syftet med konferansen var att utveckla kunskap om kvinnoperspektivets betydelse för forskningen och att uppmärksamma kvinnliga forskares situation.

Starten till något större

Konferensen blev grundstenen i utvecklingen av kvinnoforskning och genusforskning vid Umeå universitet. 20 år senare antogs den första doktoranden vid Genusforskarskolan. Forskarskolans syfte är att främja genusforskningen vid Umeå universitet och att stötta doktorandernas utveckling till kritiska och självständiga forskare.

Sidan publicerades