Bild på Pushan Bag.

Pushan Bag, doktorand i professor Stefan Janssons forskargrupp på Umeå Plant Science Centre vid Umeå universitet. Foto: Jenna Lihavainen

Prestigefyllt stipendium inom Life science till Umeådoktorand

Pushan Bag, doktorand i professor Stefan Janssons forskargrupp på Umeå Plant Science Centre vid Umeå universitet är den enda forskaren från Sverige som väljs ut till det prestigefyllda postdoktorsstipendiet från International Human Frontier Science Program Organisation.

International Human Frontier Science Program Organisation har tillkännagett de 65 unga forskare som valts ut för ett postdoktorsstipendium. En av dem och den enda från Sverige är Pushan Bag, doktorand i professor Stefan Janssons forskargrupp på Umeå Plant Science Centre vid Umeå universitet.

Tacksam över forskningsmiljön i Umeå

– Jag känner mig överlycklig att få detta stipendium redan innan jag har försvarat min doktorsavhandling! Jag är oerhört tacksam mot Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre för den utmärkta vägledning och det stöd jag fått under mina doktorandstudier, säger Pushan Bag, doktorand på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

– I varje steg av min tid som doktorand har jag uppskattat friheten att utveckla mina tankar och fortsätta min forskning i den riktning jag känt mig lockad till samtidigt som min handledare Stefan Jansson har väglett mig mycket omsorgsfullt hela vägen. Det var det som motiverade mig att ansöka om ett eget postdoktorsstipendium som skulle kunna ge mig samma frihet och forma min framtid ytterligare på mitt eget sätt, men med en erfaren handledares vakande öga, säger Pushan Bag.

Om stipendiet

Human Frontier Science Program (HFSP)-stipendiet ger Pushan Bag ekonomiskt stöd i tre år och möjlighet att bredda sina kunskaper genom att arbeta med ett nytt forskningsfält i en ny forskningsmiljö. Pushan Bag planerar att använda bidraget för att arbeta i professor Barry Bruces forskargrupp vid University of Tennessee i Knoxville i USA.

– När jag läste på masterprogrammet vid University of Hyderabad i Indien runt 2014 deltog jag i en konferens och lyssnade på en föreläsning av Barry Bruce. När jag sedan arbetat med kloroplastproteiner under min tid som doktorand här i Umeå blev jag nyfiken på hur celler sorterar proteiner till specifika cellorganeller. Så, jag funderade på att jobba vidare med hur kloroplastproteiner kommer till rätt plats och det första namnet som jag tänkte på var Barry Bruces. Det var därför jag kontaktade honom redan förra året, förklarade min projektidé och visade intresse för att komma till hans labb, förklarar Pushan Bag.

Syftet med den internationella HFSP-organisationen är att främja internationellt samarbete och utbildning i banbrytande, tvärvetenskaplig biovetenskaplig forskning. Totalt har 493 ansökningar inkommit till årets HFSP-stipendieprogram. De 65 utvalda stipendiaten förväntas gå vidare till ett nytt forskningsområde i ett laboratorium i ett nytt land. De kommer att få ett ekonomiskt paket inklusive boende, forskning och reseersättning men också bli en del av HFSP-nätverket.

Om nästa steg

Just nu arbetar Pushan Bag med att färdigställa sin doktorsavhandling som han kommer att försvara i maj. Han tillhör professor Stefan Janssons forskargrupp och studerar hur träd anpassar sin fotosyntes under vintern för att klara av de kalla temperaturerna. Han kommer alltså att fortsätta arbeta med fotosyntes i professor Barry Bruces grupp vid det amerikanska universitetet, men gå vidare till en helt annan aspekt. Han kommer att använda många olika tekniker för att systematiskt forska om proteintransport under kloroplasternas utveckling.

Sidan publicerades