Studenter som samtalar över en fika på Umeå universitet.

Många nya umeåbor flyttar först till Umeå för att studera på något av stadens två universitet.

Umeåborna fortsätter bli fler

Befolkningen i Umeå fortsatte växa under året som gick. Umeå hade 132 235 invånare när SCB sammanfattade 2022 och ökade mest i ett Västerbotten som växte starkast i Norra Sverige.

Umeå har fortsatt den starkaste tillväxten i länet. Som helhet ökade länet med 1 732 invånare och fortsätter att stärka sin position som det starkaste länet befolkningsmässigt i norra Sverige.

Befolkningstillväxten i Umeå under 2022 förklaras i huvudsak av att inflyttningen till kommunen har ökat. Det gäller från såväl Västerbotten, landets övriga län som från utlandet. Det föds också fler än det dör i Umeå varje år.

Fler som växer i Västerbotten

– Det är också glädjande att Skellefteå växer med 1 000 personer under 2022, men det är viktigt att fler kommuner i norra Sverige växer för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Klart är att arbetskraftsinvandringen måste öka för att vi ska kunna hantera de nya gröna jobben i vår del av landet, säger Hans Lindberg.

Ökningen mindre än väntat

Liksom i resten av landet blev befolkningstillväxten i Umeå lägre än väntat under 2022, men folkmängden ökade ändå under året med 1 238 personer. Det innebär att vi nu är vi 132 235 invånare, enligt ny statistik från SCB.

Sammantaget är befolkningstillväxten lägre än väntat för Umeå. Detta beror på en rejäl nedgång i födelsetalen. I Umeå uppgår antalet födda till 1320 vilket är cirka 15 procent lägre än vanliga år. Umeå presterar trots allt väl i jämförelse med andra universitetskommuner, varav de flesta redovisar en lägre tillväxt från antalet födda.

Sidan publicerades