Foto: Jonas Gunnarsson

Umeå – en av föregångsstäderna i klimatomställningen

EU-kommissionen har valt ut Umeå som en av de städer ska gå före i klmimatomställningen i EU:s mission för 100 klimatneutrala städer. Utnämningen ger en extra skjuts i Umeås klimatarbete.

Hela 337 städer från samtliga medlemsländer ansökte för att bli en del av satsningen. 13 av ansökningarna kom från Sverige. Nu har 112 städer, varav sju svenska, valts ut som föregångare i klimatomställningen för Europas städer.

– Den gröna omställningen är på väg över hela Europa just nu. Men det finns alltid ett behov av banbrytare, som sätter upp ännu högre mål för sig själva. Dessa städer visar oss vägen till en hälsosammare framtid. Vi kommer att stötta dem i detta! Låt oss börja arbetet idag, säger Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande

Förbättrar Umeås förutsättningar

Den europeiska satsningen stärker och bygger vidare på de planer och åtgärder som redan är påbörjade för klimatomställningen i Umeå. De stora utmaningarna är identifierade och nu pågår arbetet med att knyta investeringsplaner till dem.

För Umeås del handlar det till exempel om mer hållbart resande, cirkulärt och energieffektivt byggande, mindre plast i avfall som går till förbränning och hållbara transporter, där elektrifiering är en viktigt del. Arbetet involverar både medborgare, företag, akademi och andra offentliga organisationer.

Långsiktigt engagemang ger resultat

Umeå kommer bland annat skriva under europeiskt klimatkontrakt för städer. Inspirationen är hämtad från Klimatkontrakt 2030 som har utvecklats i Sverige och som Umeå redan har skrivit under.

– Det här är stort för oss! Vårt långvariga engagemang tillsammans med de andra städerna i Viable Cities och Klimatkontrakt 2030 har varit en förebild för den europeiska satsningen och nu får vi förtroendet att bli en av de 100 föregångarna. Det är jag väldigt stolt över, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Goda möjligheter

För de utvalda städerna finns goda möjligheter att delta i stora pilotprojekt och söka ytterligare finansiering för klimatåtgärder. Städerna får också skräddarsydd rådgivning och nya möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och stöd för att för att engagera medborgare i omställningen.

Fakta

EU:s 100 klimatneutrala städer 2030

5 procent av medborgarna i EU bor i städer. Globalt använder städerna över 65 procent av världens energi, vilket står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser.

EU-kommissionens mission

100 klimatneutrala städer till 2030 är en av EU:s fem stora missioner. Missioner används för att skapa konkreta lösningar och kraftsamla kring några av vår tids största utmaningar.

Missionen har en inledande budget på 360 miljoner Euro, men kommissionen kommer arbeta för att tillföra ytterligare medel till satsningen.

Sidan publicerades