Bild visar två kvinnor vid en byggarbetsplats.

Umeåskola byggs ut – med hållbarhet i fokus

Återbruk står i fokus när Hedlundaskolan i Umeå byggs ut och renoveras – för att göra plats för fler. Bland annat får den nya delen av skolan en fasad av återbrukat tegel. Arbetet startar våren 2024.

Skolan byggs ut för att göra plats för fler barn i en växande stad. Det innebär fler klassrum, utbyggt skolkök och restaurang, samt ny skolgård där nya möjligheter till lek och rörelse skapas genom ny parkourbana, lekhus och linbana.

Tänker hållbart kring helheten

Det som kan återbrukas ska återbrukas vid renoveringen av Hedlundaskolan. Golvet i skolan får exempelvis en ny behandling istället för att bytas ut. Planlösningen har också utformats med så få ändringar som möjligt för att behovet av att byta dörrar, dra om avlopp eller flytta innerväggar ska vara så litet som möjligt.

– Återbruk planeras även för den nya skolbyggnaden som får en fasad av återbrukat tegel. Det är tegel som rivits från gamla byggnader och rensats från fog för att kunna användas igen, berättar Emma Berggren, byggprojektledare Umeå kommun.

En del i ett större sammanhang

Umeå kommun har lokala miljömål med tillhörande åtgärdsprogram. Att återbruka och/eller välja byggmaterial med så låg klimatpåverkan som möjligt, utifrån byggprojekts förutsättningar, vid nyproduktion och renovering är en del i åtgärdsprogrammet.

Om några år förväntas också lagstadgade gränsvärden för klimatpåverkan från byggskedet som sannolikt blir uppemot 30 procent jämfört med referensbyggnadstypen.

Sidan publicerades