Två personer sitter på ett café på universitetsområdet.

Umeå universitet ökar anseendet i Sverige – som enda lärosäte

Kantar Sifo genomför varje år en mätning av anseendeindex genom att fråga allmänheten om kännedom, attityder och upplevd mediebild som tillsammans skapar ett index för anseende för lärosäten. Och i år är det faktiskt bara Umeå universitet som ökar i denna mätning, de allra flesta andra ligger kvar på samma nivå.

– Det är glädjande att Umeå universitet fortsätter ha en god och stabil utveckling av vårt anseende i Sverige. Det är viktigt både för rekryteringen av studenter och medarbetare, men förstås även för samarbetspartners. Att vi är det enda lärosätet som ökar i år sammanfaller dessutom väldigt bra med vår vision, att vi vill öka konkurrenskraften, säger rektor Hans Adolfsson.

Umeå universitet har nått över 70 i index vilket motsvarar en åttondeplats av de lärosäten med högst anseende i Sverige, när allmänheten tycker till. Det de tillfrågade pekar ut är att Umeå universitet är framgångsrikt, har en viktig roll i samhällsutvecklingen samt bidrar till samhällsnytta i forskning.

 

Bild på Hans Alfredsson, rektor på Umeå universitet.

– Det är glädjande att Umeå universitet fortsätter ha en god och stabil utveckling av vårt anseende i Sverige, säger rektor Hans Adolfsson. Foto: Mattias Pettersson

GODA ERfarenheter av kontakter

– Vi särskiljer oss också på ett positivt sätt genom att de tillfrågade som har varit i kontakt med oss har goda erfarenheter av kontakten. Det stämmer bra med den bild jag också har, att alla som arbetar och studerar vid Umeå universitet ofta anstränger sig det där lilla extra för att hjälpas åt att stärka vårt lärosäte. Vi kan sträcka lite på oss idag, säger rektor Hans Adolfsson.

Enligt undersökningen har allmänheten ett högt förtroende för Umeå universitet och menar att dess styrkor bland annat är:

 • Beundrar och respekterar
 • Håller vad de lovar
 • Bidrar positivt till samhället
 • Viktig roll i samhällsutvecklingen
 • Framgångsrik forskning
 • Forskning som ger samhällsnytta
 • Utvecklar/driver studenternas intressen
 • Duktiga medarbetare
 • Stark position inom olika utbildningsområden
 • Hävdar sig i konkurrensen
 • Framgångsrikt

Totalt genomförde Kantar/Sifo 13 292 intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18–79 år. Urvalsstorlek för Umeå universitet var 663 personer och intervjuerna genomfördes i en webbenkät under tidsperioden 6-25 juli 2022. Källa: Kantar Sifo.

Text: Pressmeddelande från Umeå universitet 18 oktober

Sidan publicerades