Foto: Matilda Audas Björkholm

Vill leda hållbar utveckling

Sveriges städer behöver arbeta tillsammans för att lösa de globala utmaningarna. Därför deltar snabbväxande Umeå i nationella och internationella samarbeten inom områden som social hållbarhet och cirkulär ekonomi. ”Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt”, säger kommunalrådet Hans Lindberg (S).

Umeå har under 2000-talet befunnit sig på en tillväxtresa som placerar kommunen i den absoluta Sverigetoppen. Ingenting tyder på att utvecklingen är på väg att stanna av. Positiva inflyttningssiffror och planerade investeringar i företag och infrastruktur som omfattar mer än 20 miljarder kronor talar för att målet att nå 200 000 invånare senast år 2050 kommer att nås betydligt tidigare.

– Umeå lockar många. Förutom två universitet har vi också ett kunskapsstarkt näringsliv med ledande företag inom flera områden. För oss är den främsta utmaningen att bygga för framtiden på rätt sätt. Det måste vara hållbart, både för klimatet men också socialt och ekonomiskt, säger Hans Lindberg, kommunalråd (S).

Progressiv förebild

Umeå har kommit väldigt långt. Dels är man den största staden i norra Sverige, som av EU utnämnts till den främsta regionen i mätningen Social Progress Index, dels har man placerat sig långt fram när det handlar om utmärkelser som Europas innovationshuvudstad. Dessutom deltar experter från Umeå i samarbetsprojekt som Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta och hållbara städer.

– Drivkraften är en del av vårt DNA. I Umeå vill vi göra skillnad för hela samhället och att skapa den bästa framtid vi bara kan. För oss har detta varit en absolut nyckel för tillväxt, eftersom det lockar nya människor till Umeå som vill vara med och skapa en positiv förändring, säger Hans Lindberg, kommunalråd (S).

Inkluderande plats

Den sociala aspekten handlar också till stor del om att skapa en än mer inkluderande plats, där alla människor känner sig trygga och välkomna.

– Det handlar inte bara om tillväxt, men ser vi ur det perspektivet tror vi att det är klokt att satsa för att skapa den bästa möjliga grunden för människor att växa. Ännu fler borde se på det vi gör, säger Hans Lindberg, kommunalråd (S).

Vid sidan om detta drivs förstås också en rad projekt inom stadsplanering och infrastruktur. Det handlar om att säkerställa att Umeå kan nås av alla som behöver ta del av dess utbud, men också för att aktörer med bas i regionen ska nå ut.

– Vi är en central nod i norr och behöver täta förbindelser med såväl Stockholm som internationella destinationer som exempelvis Helsingfors. För det behövs både tåg och flyg som matchar behoven och förväntningarna på oss, säger Hans Lindberg, kommunalråd (S).

Mer information

Engagemanget och helhetssynen i Umeå kommuns arbete för att skapa en hållbar utveckling har uppmärksammats i en rad internationella sammanhang. Efter att ha varit europeisk kulturhuvudstad 2014 har Umeå också uppmärksammats som delad tvåa i European Capital of Innovation samt för satsningar som The Gendered Landscape och Social Progress Cities Summit.

Sidan publicerades