Utvärdering av fysisk arbetsmiljö

Tyck till om din arbetsmiljö på kontoret!

Sedan något år tillbaka har Näringslivsenheten infört ett flexibelt system kopplade till kontor och arbetsplatser. Detta innebär att vi inte har några fasta personbundna arbetsplatser.

Det har nu gått nog lång tid för att utvärdera vad som fungerar bra, men också vad som kan utvecklas. Resultatet kommer att presenteras vid nästa APT och kommer att användas som underlag till fortsatt dialog. Ditt svar är anonymt.

Din åsikt är viktig och vi uppskattar att du tar dig tid till att svara.

Fyll i Enkät:

Upplevelse av flexibla kontorsplatser: * (obligatorisk)
Upplevelse av flexibla kontorsplatser:

Skatta din upplevelse av flexibla kontorsplatser mellan 1-5. Ett betyder att du upplever att det fungerar mycket dåligt, fem betyder väldigt bra.

Upplevelse av hur den tekniska utrustningen fungerar i de olika rummen: * (obligatorisk)
Upplevelse av hur den tekniska utrustningen fungerar i de olika rummen:

Skatta din upplevelse av teknisk utrustning mellan 1-5. Ett betyder att du upplever att det fungerar mycket dåligt, fem betyder väldigt bra.

Upplevelse av clean desk policy: * (obligatorisk)
Upplevelse av clean desk policy:

Skatta din upplevelse av clean desk policy mellan 1-5. Ett betyder att du upplever att det fungerar mycket dåligt, fem betyder väldigt bra.

Upplevelse av hur väl fysiska arbetsmiljöverktyg (t ex stolar, bord, skärmar) är anspassade, eller går att anpassa till mitt arbete: * (obligatorisk)
Upplevelse av hur väl fysiska arbetsmiljöverktyg (t ex stolar, bord, skärmar) är anspassade, eller går att anpassa till mitt arbete:

Skatta din upplevelse av fysiska arbetsmiljöverktyg mellan 1-5. Ett betyder att du upplever att de fungerar mycket dåligt, fem betyder väldigt bra.


Här har du möjlighet att skriva ned dina övriga tankar kopplat till den fysiska kontorspolicyn
Sidan publicerades