Bilden föreställer ett flertal studenter som pratar utomhus vid Campus Umeå

Campus Umeå, det stora campusområdet vid Umeå universitet.

Högskolor på Campus Umeå

På Campus Umeå finner du fyra olika högskolor som tillhör Umeå universitet, alla med olika inriktningar.

Handelshögskolan

Handelshögskolan utbildar bland annat statistiker och civilekonomer. Omkring 1 500 studenter läser program eller går en fristående kurs – oftast med internationell inriktning. Handelshögskolan beskriver sig som en internationell miljö där de utbildar framtidens ledare för det lokala och globala samhället. Umeå School of Business Education är det engelska namnet för Handelshögskolan.

Idrottshögskolan

Umeå universitet är ett av Sveriges tre Riksidrottsuniversitet. Idrottshögskolan är navet i denna roll och erbjuder idrottsrelaterad utbildning i många olika former, även för aktiva elitidrottare. Idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner; främst inom idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Lärarhögskolan

Lärarhögskolan är en organisation som samlar lärarutbildningarna vid Umeå universitet. Utbildningarna sträcker sig från grundnivå till avancerad nivå och omfattar förskola och skola, yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagog. De erbjuder även vidareutbildningar till dig som är yrkesverksam lärare, samt stödjer forskning inom utbildningsvetenskap.

institutionen för kost-och måltidsvetenskap

Vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap bedrivs utbildning och forskning inom olika aspekter av mat och måltider.

Sidan publicerades