Ansökan/Application sfi, svenska för invandrare

Information om ansökan till SFI (information about applying to sfi):

Vänligen läs informationen om våra kurser på länken nedanför innan du skickar in din ansökan!

Kom ihåg att titta i din skräppost för att se om du har fått en kallelse från oss.

Please read the information about our courses on the link below before you apply!

Remember to check your spam folder to see if you have received an invitation from us.

Börja läsa på SFI

 1. Klicka på länken till "Ansökan sfi/Application sfi"
 2. Välj "Svenska för invandrare" till vänster på sidan
 3. Gå vidare i ansökan och fyll i formuläret
 4. Viktigt att veta: melj-adress måste fyllas i för att du ska kunna skicka in ansökan

Hjälp med ansökan

Om du har frågor om ansökan och antagning för SFI så kan du ringa eller mejla antagningen. Du kan också besöka oss på på drop-in på Vasaskolan vid lärcentrum våning 1.

Mejla antagningsfi@umea.se så hjälper vi dig med din fråga.

Telefon 090-16 41 48: tisdag och torsdag 13.00–15.00

Drop-in: onsdag 13.00-15.00 Vasaskolan våning 2 i rum Haga bredvid administrationen

Behörighet

För att få läsa på SFI i Umeå krävs att du:

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • är minst 16 år
 • är folkbokförd i Umeå
 • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer

Du som har samordningsnummer kan studera SFI i Umeå om du:

 • är minst 16 år
 • är medborgare i ett EU- eller EES-land eller är ukrainsk medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet
 • har ett samordningsnummer
 • är bosatt i Umeå kommun

För att ansöka till SFI med samordningsnummer behöver du styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Ukraina.

Kontakta oss för mer information: antagningsfi@umea.se

Antagning

Efter ansökan kommer du att bli kallad till ett inskrivningssamtal, efter du varit på samtalet placeras du i kö till SFI. Du kallas till start av skolan när det finns ledig plats på kursen.

Kallelse och schema

Kallelse och schema får du utav skolan efter att du blivit antagen. Kallelsen skickas ut via e-post eller SMS.

Du ska ha möjlighet att starta kursen direkt när du blir kallad. Om du inte meddelar eventuella förhinder kommer att kunna anmäla dig igen till SFI först efter tre månader.

Återanmälan

Om du vill återanmäla dig får du göra en ny ansökan.

Mejla antagningsfi@umea.se vid frågor.

SFI - undervisningen är gratis

All undervisning i SFI är gratis.

Du som deltar i SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN.

Qualification

To attend Swedish for Immigrants (SFI) in Umeå, you need to:

 • lack basic knowledge of Swedish
 • be at least 16 years old
 • be registered in Umeå
 • have a Swedish personal identity number or a co-ordination number

If you have a co-ordination number, you can study SFI in Umeå if you:

 • are at least 16 years old
 • are a citizen of an EU or EEA country, or a Ukrainian citizen included in the Tempo­rary Protec­tion Directive
 • have a coordination number
 • are residing in Umeå municipality

To apply for SFI with a coordination number, you need to prove your citizenship in the EU/EEA or Ukraine.

Contact us for more information: antagningsfi@umea.se

Admission

After applying you'll be called to a meeting for registration. After the meeting you'll be placed on the waiting list for SFI. The school will notify you when there's an available spot in the course.

Invitation and Schedule

You'll receive an invitation and schedule from the school after being accepted. The invitation will be sent via email or SMS.

You should be ready to start the course immediately when you're invited. If you fail to notify the school of any hindrance, you won't be able to reapply for SFI until three months later.

Reapplication

If you wish to reapply, you need to submit a new application.

Email antagningsfi@umea.se for any questions.

SFI - The education is free

All education in SFI is free.

Participants in SFI do not have the right to apply for student aid from CSN.

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst.

Sidan publicerades