Ansökan och antagning komvux

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar.

Via länken nedan gör du din ansökan:

Så här ansöker du:

Här kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka till komvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Här hittar du ansökningsblanketten om du vill ansöka men har skyddad identitet, är folkbokförd i annan kommun eller har samordningsnummer

För att kunna ansöka till komvux via webbansökan behöver du vara folkbokförd i Umeå kommun. Du behöver ha ett fullständigt personnummer och e-legitimation.

Du loggar in i webbansökan med ditt personnummer och e-legitimation. För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina tidigare betyg. Du kan bifoga dokument direkt i din ansökan eller skicka dem till oss per post. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg. Övriga betyg måste bifogas.

Om du behöver stöd i din ansökan kan du följa manualen. Den visar hur du gör steg för steg.
Manual ansökan komvux (PDF) , 736.4 kB.

Du som är folkbokförd i annan kommun, har ett samordningsnummer eller har skyddad folkbokföring kan inte ansöka via webbansökan. Om du är folkbokförd i annan kommun, har ett samordningsnummer eller har skyddad folkbokföring gör du din ansökan via vår ansökningsblankett.

Ladda ner och fyll i blanketten: Ansökningsblankett , 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka därefter blanketten till: Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Observera! Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver din hemkommun lämna ett yttrande om din ansökan. Vänd dig i första hand till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få hjälp med din ansökan.

Behörighet

Här kan du läsa mer om behörighet till kommunal vuxenutbildning.

Behörig att läsa på vuxenutbildningen är du:
• från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis eller motsvarande
• om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
• om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
• om du är folkbokförd i Umeå kommun


Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år kan göras i särskilda fall. Läs mer under dispensansökan.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år kan göras i särskilda fall om den sökande har särskilda skäl.

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten nedan.

Allmän information om dispens , 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner blankett för dispensansökan , 167.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ din ansökan

När du loggar in i webbansökan kan du se vilken status din ansökan har.

Om vi behöver komma i kontakt med dig gällande din ansökan kommer vi att höra av oss via e-post. Det är därför viktigt att den e-postadress du anger vid ansökningstillfället är korrekt.

Om du ansökt under ordinarie ansökningsomgång kommer kursbesked senast två veckor innan kursstart.

Ny: Din ansökan är mottagen. Du kan ändra uppgifter i din ansökan när den har denna status

Behandlas: Din ansökan är under behandling

Färdigbehandlad: Din ansökan är färdigbehandlad och inväntar antagning

Komplettering krävs: Vi har efterfrågat komplettering för att kunna behandla din ansökan

Kompletterad: Du har lämnat in komplettering i din ansökan

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen. Om det är fler sökande än antal platser på en utbildning måste ett urval göras.

Urvalet görs då enligt Skollagen (2010:800) samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Aktuell förordning samt kommunens aktuella budget ligger till grund för beslut om antagning.

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. I de fall en studieförberedande kurs på gymnasienivå inte startar kan kursen eventuellt erbjudas med annan studieform.

Antagningsregler , 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslut Länk till annan webbplats.

Nivåbedömning

Nivåbedömning är till för dig som planerar att studera på vuxenutbildningen, som saknar betyg och är osäker på vilken nivå du ska börja studera på. Nivåbedömning kan göras i ämnen engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Studier på komvux i en annan kommun

Är du intresserad av att läsa på komvux i en annan kommun än Umeå? Läs mer om vad det innebär nedan:

Sidan publicerades