Samhällsorientering för nyanlända

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering enligt lagen (2013:156) som omfattar vissa nyanlända. Umeå kommun bedriver viss samhällsorientering i egen regi som organiseras av Centrum för Vuxenutbildning och Umevux SFI. Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar och sker oftast parallellt med studierna i svenska för invandrare.

Umeå Kommun erbjuder följande kranskommuner att köpa undervisning i samhällsorientering: Vännäs, Bjurholm, Robertsfors, Vindeln och Nordmaling. Kan Umeå kommun ej tillgodose eleven med samhällsorientering på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl så har Umeå Kommun rätt att anmäla eleven till extern distansundervisning.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Den innefattar följande moduler:

  1. Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Har du frågor om Umeå Kommuns samhällsorientering?

Mejla: komvux@umea.se

Mer information om samhällsorientering och vad det innebär finns här:

Samhällsorientering | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.


Sidan publicerades