Ansökan, förslag och antagning

Här kan du söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå, yrkesutbildningar och svenska för invandrare (SFI).

Behörighet

Du är behörig att läsa på vuxenutbildningen om du:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis eller motsvarande.
  Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år kan göras i särskilda fall.
  Läs mer under mer information och dispensansökan.
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Umeå kommun

Saknar du betyg och är osäker på vilken nivå du ska börja studera på?

Nivåbedömning är till för dig som planerar att studera på vuxenutbildningen, som saknar betyg och är osäker på vilken nivå du ska börja studera på. Nivåbedömning kan göras i ämnen engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.
Mer information och anmälan till nivåbedömning

Prövning för betyg

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Mer information om prövning

 

För dig som är folkbokförd i Umeå kommun

För att kunna ansöka till komvux via webbansökan behöver du vara folkbokförd i Umeå kommun. Du behöver ha ett fullständigt personnummer och e-legitimation.

Du loggar in i webbansökan med ditt personnummer och e-legitimation. För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina tidigare betyg. Du kan bifoga dokument direkt i din ansökan eller skicka dem till oss per post. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg.

Ansökan: Vuxenutbildning (tieto.com) Länk till annan webbplats.

För dig Du som är folkbokförd i annan kommun, har ett samordningsnummer eller har skyddad folkbokföring

Du som är folkbokförd i annan kommun, har ett samordningsnummer eller har skyddad folkbokföring kan inte ansöka via webbansökan. Du din ansökan via vår ansökningsblankett.

Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver din hemkommun lämna ett yttrande om din ansökan. Vänd dig i första hand till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få hjälp med din ansökan.

Ansökan via blankett: Ansökningsblankett , 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka blanketten till: Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Informationen om våra kurser/Information about our courses

Dagkurs/Day course

 • Du läser svenska dagtid på heltid, så du kan ej kombinera SFI med dagsarbete
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen

 

 • You study Swedish daytime full-time, so you cannot combine SFI with daytime work
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course

----

Närdistans/ Combined online and classroom

 • Du läser svenska delvis dagtid, delvis distans
 • Du behöver kunna närvara 2 timmar på en obligatorisk lektion i veckan på skolan enligt schema under dagtid
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa på distans t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan


 • You study Swedish part-time during the day, part-distance
 • You need to be able to attend 2 hours of a compulsory lesson a week at the school according to the schedule during the day
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation in order to study at a distance, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application

----

Kvällskurs/Evening course

 • Du måste vara på nivå C eller D för att ansöka till kvällskursen
 • Du måste närvara på en obligatorisk träff på en gång i veckan enligt schema mellan 17.00 och 19.00

 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa kvällskursen t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan


 • You must be at level C or D to apply for the evening course
 • You must attend a mandatory one compulsory lesson a week according to schedule between 17:00 and 19:00
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation to study the evening course, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application

Ansökan/Application SFI

Om du vill ansöka till SFI klickar du på Ansökan SFI, Svenska för invandrare /Application SFI.
Ansökan: SFI, Svenska för invandrare / Application SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion:

 1. Klicka på länken till "Ansökan/Application"
 2. Välj "Svenska för invandrare" till vänster på sidan
 3. Välj om du har läst svenska förut eller inte
 4. Välj studieform
 5. Gå vidare i ansökan och fyll i formuläret
 6. Viktigt att veta: melj-adress måste fyllas i för att du ska kunna skicka in ansökan

När du loggar in i webbansökan kan du se vilken status din ansökan har. Om vi behöver komma i kontakt med dig gällande din ansökan kommer vi att höra av oss via e-post. Det är därför viktigt att den e-postadress du anger vid ansökningstillfället är korrekt.

Om du ansökt under ordinarie ansökningsomgång kommer kursbesked senast två veckor innan kursstart.

Ansökningsstatus

Ny: Din ansökan är mottagen. Du kan ändra uppgifter i din ansökan när den har denna status

Behandlas: Din ansökan är under behandling

Färdigbehandlad: Din ansökan är färdigbehandlad och inväntar antagning

Komplettering krävs: Vi har efterfrågat komplettering för att kunna behandla din ansökan

Kompletterad: Du har lämnat in komplettering i din ansökan

Mer information

Dispensansökan

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år kan göras i särskilda fall om den sökande har särskilda skäl.

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten nedan.

Allmän information om dispens , 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner blankett för dispensansökan , 167.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Prövning för kurser eller betyg

Mer information om prövning

Antagningsregler

Antagningsregler (pdf) , 31.8 kB.

Om platsgaranti

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen. Om det är fler sökande än antal platser på en utbildning måste ett urval göras. Urvalet görs då enligt Skollagen (2010:800) samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Aktuell förordning samt kommunens aktuella budget ligger till grund för beslut om antagning.

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. I de fall en studieförberedande kurs på gymnasienivå inte startar kan kursen eventuellt erbjudas med annan studieform.

Läs mer under mer information och Antagningsregler

Överklaga antagning

Beslut om antagning går inte att överklaga. Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslut Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades