Studier i en annan kommun

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun och som vill söka en utbildning i en annan kommun läsa mer om hur du gör för att lämna in din ansökan.

Om du är folkbokförd i Umeå kommun men vill studera på komvux i en annan kommun, måste din hemkommun bevilja din ansökan. Det kallas för en interkommunal ansökan.

Du börjar med att ansöka till den utbildning du vill studera via den anordnande skolan/kommunen och lämnar därefter in en kopia på din ansökan till oss.

Du kan lämna kopian personligen i receptionen på Sveagatan 8 eller skicka den per post till
Centrum för vuxenutbildning
Umeå kommun
901 84 Umeå

Tillsammans med kopia på ansökan måste du också lämna in kopior på betyg från dina tidigare studier och en motivering där du berättar varför du vill studera i en annan kommun.

Vi behöver kopia på din ansökan för att veta vilken utbildning du söker. Dina betygsdokument och din motivering behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Om du har frågor kring vilka dokument du ska lämna in i samband med ansökan till skolan/kommunen, måste du vända dig direkt till dem.

Så här går ansökningsprocessen till

Vi behandlar endast kompletta ansökningar. Om du behöver komplettera din ansökan kommer vi att kontakta dig. Det är därför viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter i samband med din ansökan.

När din ansökan har behandlats fattas beslut om huruvida Umeå kommun kan bekosta din utbildning på annan ort. Beslutet meddelas till den anordnande kommunen via post.

Beslut om studier i annan kommun fattas i samband med antagning till våra egna utbildningar, ungefär var femte vecka. Vi har inte möjlighet att lämna beslut utöver våra fasta beslutsperioder.

Det är den skola/kommun som anordnar utbildningen som ansvarar för behörighetsgranskning och antagning. För frågor som gäller ansökan och antagning till utbildningen behöver du därför vända dig direkt till vuxenutbildningen i den kommun du vill studera.

Ansökningsstatus

Gå in på din ansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Ny: Din ansökan är mottagen. Du kan ändra uppgifter i din ansökan när den har denna status
Behandlas: Din ansökan är under behandling
Komplettering krävs: Vi har efterfrågat komplettering för att kunna behandla din ansökan
Kompletterad: Du har lämnat in komplettering i din ansökan
Färdigbehandlad: Din ansökan är färdigbehandlad
Kursbesked skickat: Ditt kursbesked har skickats ut och du kan nu se om din interkommunala ansökan har beviljats eller inte.

Sidan publicerades