Gymnasiala kurser

Gymnasiala kurser på komvux motsvarar gymnasieskolans kurser. För heltidsstudier krävs minst 400 kurspoäng för hela terminen eller 20 poäng per vecka. Du studerar schemalagd undervisning i klassrum eller på distans.

För att ha förutsättning att studera fristående kurser på gymnasial nivå bör du ha slutfört svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller motsvarande. För kurser i engelska och matematik bör du ha slutfört engelska respektive matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Här studerar du schemalagd undervisning i klassrum via Umevux. Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka. För att se vilka kurser som startar aktuell kursstart måste du kolla i ansökan här: Ansökan

KursnamnKurskodKurslängd (veckor)Dag/
Kväll

Engelska 5

ENGENG05

10

D

Engelska 6

ENGENG06

10

D

Fysik 1a

FYSFYS01a

20

D

Fysik 2

FYSFYS02

20

D

Kemi 1

KEMKEM01

20

D

Kemi 2

KEMKEM02

20

D

Matematik 1a

MATMAT01a

20

D

Matematik 1b

MATMAT01b

20

D

Matematik 1c

MATMAT01c

20

D

Matematik 2a

MATMAT02a

20

D

Matematik 2b

MATMAT02b

20

D

Matematik 2c

MATMAT02c

20

D

Matematik 3b

MATMAT03b

20

D

Matematik 3c

MATMAT03c

20

D

Naturkunskap 2

NAKNAK02

10

K

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

10

D

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

10

D

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

10

D

Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv.

Samtliga kurser ges på dagtid eller kvällstid. D anger dagkurs och K anger kvällskurs.

Utbildning på distans via Astar och Hermods. Sker genom självstudier via en utbildningsplattform där du tar del av kursens moment och har kontakt med din lärare. Kursstarter var 5:e vecka. För att se när nästa kursstart är måste du kolla i ansökan: Ansökan

KursnamnSkolaPoäng Kurskod

Administration 1

Astar

100

ADMADM01

Administration 2

Astar

100

ADMADM02

Affärsjuridik

Hermods

100

JURAFF0

Affärskommunikation

Astar

100

AFFAFÄ00S

Affärsutveckling och ledarskap

Hermods

100

HANAFR0

Arkitektur – hus

Hermods

100

ARKARK0

Arkitektur – rum

Hermods

100

ARKARI0

Barns lärande och växande

Astar

100

PEDBAS0

Biologi 1

Hermods

100

BIOBIO01

Biologi 2

Hermods

100

BIOBIO02

Branschkunskap inom handel

Astar

100

HANBRA0

Dator- och nätverksteknik

Hermods

100

DAODAC0

Datorteknik 1a

Hermods

100

DAODAT01a

Datorteknik 1b

Hermods

100

DAODAT01b

Digitalt skapande 1

Hermods

100

DIGDIG01

Digitalt skapande 2

Hermods

100

DIGDIG02

Engelska 5

Hermods

100

ENGENG05

Engelska 6

Hermods

100

ENGENG06

Engelska 7

Hermods

100

ENGENG07

Entreprenörskap

Hermods

100

ENTENR0

Entreprenörskap och företagande

Hermods

100

FÖRENT0

Etnicitet och kulturmöten

Astar

100

SOIETN0

Film och tv-kunskap

Hermods

100

KOSFIL0

Filosofi 1

Hermods

50

FIOFIO01

Filosofi 2

Hermods

50

FIOFIO02

Fysik 1a

Hermods

150

FYSFYS01a

Fysik 1b1

Hermods

100

FYSFYS01b1

Fysik 1b2

Hermods

50

FYSFYS01b2

Fysik 2

Hermods

100

FYSFYS02

Företagsekonomi – specialisering

Hermods

100

FÖRFÖR00S

Företagsekonomi 1

Hermods

100

FÖRFÖR01

Företagsekonomi 2

Hermods

100

FÖRFÖR02

Geografi 1

Hermods

100

GEOGEO01

Geografi 2

Hermods

100

GEOGEO02

Godshantering

Astar

100

GODGOD1

Grafisk kommunikation 1

Hermods

100

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2

Hermods

100

GRAGRA02

Gränssnittsdesign

Hermods

100

GRÄGRÄ0

Handel – specialisering

Astar

100

HANHAN00S

Handel och hållbar utveckling

Astar

100

HANHAN0

Historia 1a1

Hermods

50

HISHIS01a1

Historia 1a2

Hermods

50

HISHIS01a2

Historia 1b

Hermods

100

HISHIS01b

Historia 2a

Hermods

100

HISHIS02a

Historia 2b – kultur

Hermods

100

HISHIS02b

Historia 3

Hermods

100

HISHIS03

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering

Hermods

100

HUMHUM00S

Hållbart samhällsbyggande

Hermods

100

HÅLHÅB0

Information och kommunikation 1

Astar

100

INFINF01

Information och kommunikation 2

Astar

100

INFINF02

Inköp 1

Astar

100

INKINK01

Inköp 2

Astar

100

INKINK02

Internationell ekonomi

Hermods

100

SAMINE0

Internationella relationer

Hermods

100

SAMINR0

Internationellt arbete

Hermods

100

MÄNINA0

Journalistik, reklam och information 1

Hermods

100

MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 2

Hermods

100

MEEJOU02

Kemi 1

Hermods

100

KEMKEM01

Kemi 2

Hermods

100

KEMKEM02

Kommunikation

Hermods

100

PEDKOU0

Konferens och evenemang

Astar

100

KONKOF0

Konstarterna och samhället

Hermods

50

KOSKOS0

Kultur- och idéhistoria

Hermods

100

KOSKUL0

Kommunikation

Hermods

100

PEDKOU

Komvuxarbete Barn- och fritidsprogrammet

Astar

100

KVARBF

Komvuxarbete El och energiprogrammet

Astar

100

KVAREE

Komvuxarbete Handels- och administrationsprogrammet

Astar

100

KVARHA

Komvuxarbete Hotell och turism

Astar

100

KVARHT

Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik

Hermods

100

KVARNT

Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humanoria

Hermods

100

KVARSH

Latin - språk och kultur 1

Hermods

100

LATLAT01

Latin - språk och kultur 2

Hermods

100

LATLAT02

Latin – språk och kultur 3

Hermods

100

LATLAT03

Ledarskap och organisation

Hermods

100

LEDLED0

Litteratur

Hermods

100

SVELIT0

Logi

Astar

100

RECLOG0

Logistik 1

Astar

100

INKLOG01

Lärande och utveckling

Hermods

100

PEDLÄR0

Marknadsföring

Hermods

100

FÖRMAD0

Matematik – specialisering

Hermods

100

MATMAT00S

Matematik 1a

Hermods

100

MATMAT01a

Matematik 1b

Hermods

100

MATMAT01b

Matematik 1c

Hermods

100

MATMAT01c

Matematik 2a

Hermods

100

MATMAT02a

Matematik 2b

Hermods

100

MATMAT02b

Matematik 2c

Hermods

100

MATMAT02c

Matematik 3b

Hermods

100

MATMAT03b

Matematik 3c

Hermods

100

MATMAT03c

Matematik 4

Hermods

100

MATMAT04

Matematik 5

Hermods

100

MATMAT05

Medier, samhälle och kommunikation 1

Hermods

100

MERMEE01

Medier, samhälle och kommunikation 2

Hermods

100

MERMEE02

Miljö- och energikunskap

Hermods

100

HÅLMIJ0

Moderna språk 1 Franska

Hermods

100

MODFRA01

Moderna språk 1 Italienska

Hermods

100

MODITA01

Moderna språk 1 Kinesiska

Hermods

100

MODZHO01

Moderna språk 1 Spanska

Hermods

100

MODSPA01

Moderna språk 1 Tyska

Hermods

100

MODDEU01

Moderna språk 2 Franska

Hermods

100

MODFRA02

Moderna språk 2 Italienska

Hermods

100

MODITA02

Moderna språk 2 Kinesiska

Hermods

100

MODZHO02

Moderna språk 2 Spanska

Hermods

100

MODSPA02

Moderna språk 2 Tyska

Hermods

100

MODDEU02

Moderna språk 3 Franska

Hermods

100

MODFRA03

Moderna språk 3 Italienska

Hermods

100

MODITA03

Moderna språk 3 Spanska

Hermods

100

MODSPA03

Moderna språk 3 Tyska

Hermods

100

MODDEU03

Moderna språk 4 Franska

Hermods

100

MODFRA04

Moderna språk 4 Italienska

Hermods

100

MODITA04

Moderna språk 4 Spanska

Hermods

100

MODSPA04

Moderna språk 4 Tyska

Hermods

100

MODDEU04

Moderna språk 5 Franska

Hermods

100

MODFRA05

Moderna språk 5 Spanska

Hermods

100

MODSPA05

Moderna språk 5 Tyska

Hermods

100

MODDEU05

Moderna språk 6 Franska

Hermods

100

MODFRA06

Moderna språk 6 Spanska

Hermods

100

MODSPA06

Moderna språk 6 Tyska

Hermods

100

MODDEU06

Moderna språk 7 Franska

Hermods

100

MODFRA07

Moderna språk 7 Spanska

Hermods

100

MODSPA07

Moderna språk 7 Tyska

Hermods

100

MODDEU07

Människors miljöer

Hermods

100

PEDMÄI0

Människans språk 1

Hermods

100

MÄKMÄK01

Människans språk 2

Hermods

100

MÄKMÄK02

Naturkunskap 1a1

Hermods

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

Hermods

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

Hermods

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

Hermods

100

NAKNAK02

Pedagogiska teorier och praktiker

Astar

100

PEDPED0

Pedagogiskt arbete

Astar

200

PEGPEA0

Personaladministration

Astar

100

ADMPER0

Personlig försäljning 1

Astar

100

FÖSPER01

Personlig försäljning 2

Astar

100

FÖSPER02

Plocklagerhantering

Astar

100

LAGPLO0

Politik och hållbar utveckling

Hermods

100

HÅLPOL0

Praktisk marknadsföring 1

Astar

100

HANPRA01

Praktisk marknadsföring 2

Astar

100

HANPRA02

Privatjuridik

Hermods

100

JURPRI0

Programmering 1

Hermods

100

PRRPRR01

Programmering 2

Hermods

100

PRRPRR02

Psykologi 1

Hermods

50

PSKPSY01

Psykologi 2a

Hermods

50

PSKPSY02a

Psykologi 2b

Hermods

50

PSKPSY02b

Redovisning 1

Astar

100

FÖRRED01

Redovisning 2

Hermods

100

FÖRRED02

Religionskunskap – specialisering

Hermods

100

RELREL0

Religionskunskap 1

Hermods

50

RELREL01

Religionskunskap 2

Hermods

50

RELREL02

Retorik

Hermods

100

SVERET0

Rätten och samhället

Hermods

100

JURRÄT0

Samhällskunskap 1a1

Hermods

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

Hermods

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

Hermods

100

SAMSAM01b

Samhällskunskap 2

Hermods

100

SAMSAM02

Samhällskunskap 3

Hermods

100

SAMSAM03

Samtida kulturuttryck

Hermods

100

KOSSAT0

Servicekunskap 1

Astar

100

FÖSSEV01

Servicekunskap 2

Astar

100

FÖSSEV02

Skapande verksamhet

Astar

100

PEGSKP0

Skrivande

Hermods

100

SVESKR0

Sociologi

Hermods

100

SOISOO0

Svenska 1

Hermods

100

SVESVE01

Svenska 2

Hermods

100

SVESVE02

Svenska 3

Hermods

100

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1

Hermods

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

Hermods

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

Hermods

100

SVASVA03

Svenskt teckenspråk för hörande 1

Hermods

100

SVTSVT01

Svenskt teckenspråk för hörande 2

Hermods

100

SVTSVT02

Teknik 1

Hermods

150

TEKTEK01

Textkommunikation

Hermods

100

MEETET0

Webbserverprogrammering 1

Hermods

100

WESWEB01

Webbserverprogrammering 2

Hermods

100

WESWEB02

Webbutveckling 1

Hermods

100

WEUWEB01

Webbutveckling 2

Hermods

100

WEUWEB02

Här studerar du hos Umevux på distans med möjlighet finns till att delta på genomgångar och boka tid med lärare för stöd. Kursstart är en obligatorisk träff. Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka. För att se vilka kurser som startar aktuell kursstart måste du kolla i ansökan här: Ansökan

KursnamnKurskodKurslängd (veckor)

Engelska 5

ENGENG05

10

Engelska 6

ENGENG06

10

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

10

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

10

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

10

Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv. Eventuella förkunskapskrav, rekommenderade förkunskaper och övrig information anges i kolumnen Förkunskaper/övrigt.

För mer information om nästa kursstart, se ansökan: Ansökan Komvux

Sidan publicerades