Valideringsutbildningar

Om du har erfarenhet och/eller annan kunskap inom ett område kan du ha möjlighet att validera hela, eller delar av den yrkesutbildningen.

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller för de kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Det är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och/eller teoretiska prov. Efter bedömningen kan du få intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.

På Umevux har vi just nu en valideringsutbildning inom Vård- och omsorg. För validering inom andra områden finns information här: Validering

Validering Vård- och omsorg

Är du intresserad av att validera inom vård- och omsorgsutbildningen kan du göra en ansökan till ”Validering Vård- och omsorg” hos oss. På ”Validering Vård- och omsorg” har vi kontinuerlig antagning varje vecka mellan v.33 och v.24 med ett uppehåll över sommaren, men du kan ansöka när som helst under året.

Antas du till valideringen kommer du att få träffa en valideringslärare som du gör en valideringsplan tillsammans med. Efter eventuell validering har du vid behov möjlighet att söka en kompletterande utbildning hos oss för att färdigställa din vård- och omsorgsutbildning, är du antagen till validering innebär inte detta att du automatiskt blir antagen till den kompletterande vård- och omsorgsutbildningen. Den ansökan får du hjälp av skolan att göra.

Förkunskaper som behövs för ”Validering Vård- och omsorg”:

  • Du bör ha godkända betyg i lägst Svenska/Svenska som andraspråk grund nationell delkurs 3 eller motsvarande kunskaper,

samt minst ett av följande alternativ:

  1. Arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg, t.ex. äldreomsorg, personlig assistans, LSS eller liknande område
  2. Tidigare studier inom vård- och omsorg, naturvetenskap eller liknande
  3. Inhämtad erfarenhet från närliggande områden från självstudier, intresseorganisation, vård av anhörig eller liknande

Efter din ansökan kommer du att få en länk på din mejl med en enkät, där du kortfattat får beskriva dina kunskaper, erfarenheter och eventuell tidigare utbildning, samt bifoga eventuella andra relevanta betyg och intyg. Du måste fylla i denna enkät för att kunna antas till valideringen.

Efter du fyllt i denna enkät görs en bedömning på om du är behörig till ”Validering Vård- och omsorg”.

  • Om du bedöms vara behörig kommer du att antas till valideringsutbildningen. Du blir då kontaktad av en valideringslärare för vidare planering och information om utbildningsstart.
  • Om du INTE bedöms vara behörig för validering kommer vi att flytta din ansökan till vår vanliga Vård- och omsorgsutbildning och du har då möjlighet att bli antagen där.
Sidan publicerades