Vård- och omsorgsutbildning

Blodtrycksmätning

Vård och omsorg är en sektor som har stort behov av arbets­kraft. Som undersköterska eller motsvarande får du ett brett arbetsfält inom såväl offentlig som privat sektor.

Umevux är ett certifierat Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket betyder att vårdbransch och utbildning tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning där du får den kompetens som efterfrågas på arbets­marknaden. Elever som klarar en utbildning inom ett VO-College får diplom.

Upplägg

Undersköterskutbildningen är på 1500 poäng, och det finns hos oss flera alternativ för hur du kan läsa utbildningen.

  • Du kan börja med att först läsa 800 poäng till vårdbiträde, du kan välja att stanna där eller fortsätta till undersköterska och du läser då de resterande 700 poängen. På undersköterskenivån väljer du sedan en vårdspecialisering inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller funktionshinder.
  • Du kan också välja att börja med att först läsa 800 poäng till stödpersonal för arbete inom bl.a. funktionshinderomsorgen, du kan välja att stanna där eller fortsätta till undersköterska och läser då de resterande 700 poängen.

Mer information om de olika alternativen hittar du under "Om utbildningen" nedan.

Som en del av utbildningen ingår 9–15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan valideras (bedömas och värderas), se Validering nedan. Utbildningen omfattar cirka 85 veckor på heltid.

Efter avslutad utbildning på 1500 poäng kan man ansöka om Skyddad Yrkestitel för Undersköterska hos Socialstyrelsen.

Behöver du stöd i dina studier kontaktar du Stödfunktionen

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen leder till leder till jobbmöjligheter inom många olika områden, du kan efter avslutad utbildning arbeta som t.ex. undersköterska, stödassistent, personlig assistent m.m. inom många olika områden.

Studierna sker via vår internetbaserade lärplattform Google Classroom, så därför måste du ha tillgång till dator och ha datorvana. I kurserna kan det finnas obligatoriska föreläsningar, metodövningar och andra obligatoriska moment med lärare. Du har ett stort eget ansvar för dina studier och planerar själv in när du är med på obligatoriska moment, lämnar in uppgifter, skriver prov och hur länge du ska läsa kursen.

Om du läser vård- och omsorgsutbildningen via ingången Vårdbiträde läser du först kurserna på vårdbiträdesnivån, vilket ger dig en bred kompetens inom bland annat äldreomsorgen.

Vår utbildning ger dig en bred kompetens inom många typer av vård- och omsorgsarbeten. På vårdbiträdesnivån ingår det en APL inom äldreomsorgen. På undersköterskenivån får du sedan välja en vårdspecialisering inom det område som intresserar dig.

Du kommer att få en fördjupad kunskap inom flera områden.

Utbildningen till Vårdbiträde är på 800 poäng. Du kan sedan välja att fortsätta läsa till undersköterska och läser då ytterligare 700 poäng. Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket i vissa fall kan valideras (bedömas och värderas).

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du söka arbete inom många olika arbetsområden, t.ex. sjukhus, LSS-boende, korttidsboende, hemtjänst, vård- och omsorgsboende m.m.

Schematisk bild utbildning

Stöd och omsorg är en sektor som har stort behov av arbetskraft. Som utbildad stödpersonal får du ett brett arbetsfält inom stöd och omsorg.

Att arbeta som utbildad stödpersonal är ett passande yrke för dig som vill ägna dig åt att ge stöd och hjälp till människor i deras vardag. Du visar ett genuint intresse för andra människor och strävar efter att lära dig mer om olikheter samt hur du som anställd behöver agera och vara för att skapa en bra vardag för de du arbetar med.

Vår utbildning till utbildad stödpersonal ger dig kompetens för arbete inom bland annat funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin. Du kommer att få en fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar och psykiatriska tillstånd, och hur du kan arbeta för att bemöta och stärka dessa individers förmåga att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Utbildningen till utbildad stödpersonal är på 800 poäng. Du kan sedan välja att fortsätta läsa till undersköterska och läser då ytterligare 700 poäng. Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket i vissa fall kan valideras (bedömas och värderas).

Efter slutförd utbildning till Stödpersonal har du möjlighet att söka jobb på bland annat LSS-boende, korttidsboende, daglig verksamhet, boendestöd eller inom personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna.

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du söka arbete inom många olika arbetsområden, t.ex. sjukhus, LSS-boende, korttidsboende, hemtjänst, vård- och omsorgsboende m.m.

Schematisk bild över utbildning

Validering

Som elev vid Umevux Vårdutbildning har du möjlighet att validera både din praktiska och/eller teoretiska kompetens inom vård och omsorg. När man validerar innebär det att att vi bedömer och värderar dina tidigare erfarenheter och kunskap kopplat till utbildningen. Utbildningen kan på så sätt förkortas eller anpassas. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vi har en valideringsutbildning med kontinuerlig antagning, mer information hittar du här: Valideringsutbildningar

Korta video-intervjuer med några som arbetar inom vården

Här nedan finns några kortare intervjuer från de som arbetar inom vården. Här får du ta del av tankar och reflektioner kring valet av yrke, arbete, driv och råd till dig som är är intresserad av arbete inom vården.

Sidan publicerades