En sjuksköterska lägger handen på en äldre kvinnas axel, i bakgrunden sitter andra personer vid ett bord.

Vårdkonflikten får effekter i kommunens verksamheter

Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställningar och den pågående strejken i Region Västerbotten får effekter för kommunens verksamheter, främst äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Det visar en konsekvensanalys som Umeå kommun har skickat till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Förhandlingarna mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet går långsamt. De aviserade konfliktåtgärderna i kommunen har börjat ge effekt och det är tydligt att det kommer att bli tufft för verksamheterna som får bära konsekvenserna, inte minst med tanke på att sommaren och semestrar väntar. Därför är det mycket viktigt att parterna hittar en väg framåt i förhandlingarna, säger Linda Thelberg, biträdande förhandlingschef, Umeå kommun.

Vårdförbundets blockad som trädde i kraft 20 maj i 29 svenska kommuner är riktad mot övertid, mertid och nyanställningar. Totalt berörs cirka 250 sjuksköterskor i kommunens olika verksamheter av Vårdförbundets konfliktåtgärder.

Det pågår ett aktivt planeringsarbete för att berörda verksamheter ska fungera så bra som möjligt med hänsyn till pågående konflikt. Om Vårdförbundets konfliktåtgärder fortsätter under en längre tid och över sommaren kan de få stor påverkan i framför allt äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Något som är tydligt i analysen till SKR är att minskad tillgång på sjuksköterskor i verksamheterna kan leda till större behov av prioriteringar och det kan även innebära risk för fördröjd vård. Oplanerad frånvaro på grund av sjukdom eller planerad frånvaro är en utmaning att hantera.

Analysen lyfter också att de konfliktåtgärder som har aviserats i Region Västerbotten även kan påverka verksamheter i kommunen. En strejk i regionen kan innebära att regionens vårdkapacitet minskar och eftersom det finns samarbete mellan regionens och kommunens vårdverksamheter kan det också påverka kommunens verksamheter och vårdkapacitet negativt.

– Det är flera konsekvenser som samspelar och det allvarligaste i detta är att konfliktåtgärderna kan komma att påverka vården och omsorgen om våra äldre. Många är svårt sjuka och de behöver täta vårdkontakter. Sannolikt kan vissa insatser bli fördröjda på grund av att vi måste prioritera hårdare. Det blir inte minst en belastning för våra medarbetare, säger Mia Tegström, verksamhetschef, Hälso- och sjukvård, Umeå kommun.

Aktuellt 4 juni:
Den nyanställningsblockad som Vårdförbundet har lagt innebär också att närmare 20 nyutexaminerade sjuksköterskor inte får arbeta som sjuksköterskor i kommunen, vilket påverkar arbetsbelastningen för befintlig personal. Det finns även en risk att nuvarande semesterplanering kan behöva ändras på grund av det. En dialog med Vårdförbundet om undantag från nyanställningsblockaden för dessa sjuksköterskor pågår.

Uppdaterat 7 juni:
Efter dialog med Vårdförbundet finns nu en överenskommelse om att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kommer att kunna anställas som sjuksköterskor i Umeå kommun när de har tagit sin examen och fått sin legitimation från Socialstyrelsen.

Sidan publicerades