Inskannade kortkataloger

Gamla böcker

Äldre inskannade och alfabetiska kataloger från svenska special- och universitetsbibliotek.

Chalmers bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://ipac.lib.chalmers.se/chalmers-kat65/index.jsf

Göteborgs universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.ub.gu.se/sok/bocker/aldre/

KTHs bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://kth.se/biblioteket/anvanda-biblioteket/om-biblioteket/vara-samlingar-1.852976

Kungl. Biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Katalog -1955 Plåten)
URL: http://platen.kb.se/kb-platen/ipac/SearchForm.jsp

Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://ipac.sub.su.se/kvab

Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://stiftsbiblioteket.linkoping.se/web/pub/search?
p_p_id=catalogueFacets_WAR_arenaportlets_INSTANCE_n0SBaIen
XGL8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_catalogueFacets_WAR_
arenaportlets_INSTANC

Lunds universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://kat57.ub.lu.se/alfabetisk/ipac/SearchForm.jsp

Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/kataloger/

Umeå universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/bocker-och-e-bocker/aldre-alfabetiska-katalogen/

Uppsala universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.ub.uu.se/bibliotek/hitta-material/kataloger-over-aldre-material

Vitterhetsakademiens bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://katalog1974.raa.se/katalog1974/index.jsf

Sidan publicerades