Bra att veta/avgifter

Avgifter

Boklån och kopior från svenska folkbibliotek är gratis. Även forskningsbiblioteken lånar ut böcker gratis, men tar i allmänhet betalt för kopior. I Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., inloggning krävs, kan man se respektive biblioteks information om avgifter och lånevillkor. Sök fram biblioteket och välj sedan fliken ”Fjärrlån”.

Böcker äldre än 100 år

Forskningsbiblioteken lånar i regel inte ut böcker äldre än 100 år som hemlån.

Kopior i stället för lån

Forskningsbiblioteken skickar ibland kopior mot betalning i stället för att låna ut mindre skrifter. För att gardera sig mot sådana oväntade utgifter, kan man skriva att man inte vill betala för kopior på meddelanderaden i Libris beställningsformulär.

Kungl. biblioteket

Hela den svenska samlingen samt mycket annat i Kungl. bibliotekets specialsamlingar måste studeras på plats. Bibliotek i Sverige och i utlandet kan fjärrlåna utländska böcker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har tryckår efter 1901. Universitets- och högskolebibliotek och större folkbibliotek kan fjärrlåna utländska böcker som är tryckta mellan 1830 och 1900. Låntagaren får dock bara läsa dessa böcker i läsesal.

Pliktexemplar

Enligt lagen om pliktexemplar får Kungl. biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala ett exemplar vardera av alla skrifter som ges ut i Sverige. Kungl. biblioteket har arkivexemplaret som inte lånas ut, Lunds universitetsbibliotek har reservexemplaret som man ska försöka undvika att fjärrlåna. Läs mer om pliktexemplar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt de lagar och förordningar som reglerar pliktleveranserna på Kungl. bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svensk skönlitteratur

Många forskningsbibliotek lånar inte ut svensk skönlitteratur. Sveriges depåbibliotek och Umeå stadsbibliotek har en stor samling skönlitteratur som kan fjärrlånas.


Sidan publicerades