2021

Mediekonferens om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner 210211

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Hur bidrar beståndet av medier till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag?

Länkar till konferensdokumentation finns samlade efter innehållsbeskrivningen.

Kostar inte dom mycket? Jo men det är det värt! Presentation. Hur vi går vidare med barns och ungas synpunkter inför biblioteksflytten i Kiruna. Sanna Barsk och Malene Jensen. Inför flytten till nytt kulturhus och centrum gjorde Sanna Barsk och Malene Jensen en användarundersökning med fokus på barns och ungas behov. Men hur går de vidare? Ett samtal som tar avstamp i medieplanering och barns inflytande. Jensen, Malene och Barsk, Sanna, Kostar inte dom mycket? Rapport.

Styrdokumentens betydelse för folkbiblioteken i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Presentation. Johanna Rivano Eckerdal är universitetslektor på Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om styrdokumentens betydelse för folkbibliotekens verksamhet i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Tillsammans med sin kollega bedriver hon ett forskningsprojekt kring kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek. De har bland annat skrivit rapporten ”Styrdokumenten i vardagen”.

Mediehanteringsplan Motala. Presentation. Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun berättar praktiskt och konkret om bibliotekets pågående arbete med en ”Handlingsplan för medier”. Hon berättar även om det påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Götabiblioteken och nyttan av det i ett större mediesamarbete.

Datum: torsdag 11 februari 2021, digital konferens.
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland.


Konferenser från 2020 och tidigare

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ordnat många konferenser och föreläsningar. Kontakta oss för presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna.


Sidan publicerades