Vind- och solkraft

Behovet av andelen el från förnybara källor som sol och vind ökar när kostnaderna sjunker och ambitionerna att åstadkomma en klimatställning ökar.

Umeåregionen har startat ett projekt för att genomföra en revidering av den befintliga gemensamma Vindkraftsplanen (tillägg till ÖP) samt göra en förstudie gällande solkraft.

Projektgruppen rapporterar och lägger förslag till kommunchefsgruppen.

Kontakt

Hanna Jonsson
Ordförande projektgruppen
090- 16 12 52

hanna.jonsson@umea.se

 

Sidan publicerades