Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Bildtext: Dubbelklicka på bilden och välj flik texter. Även alt-text om bilden är informationsbärande.

Kompetensförsörjning

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Genom arbetsmarknadskunskap i skolan vill vi öka elevers kunskap och bild om arbetsmarknaden och vägen till ett jobb. På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, besöks skolor för att prata med unga om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras.

Studenter möter arbetsliv

Projektet skapar kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare för att bidra till Västerbottens långsiktiga utveckling. Projektet studenter möter arbetslivet pågår fram till 2023-08-31. Umeåregionen finansierar med 100 000 kr/år. Tankar om fortsättningsprojekt finns.

Sidan publicerades