Ökat småhusbyggande

I hela Norrland pågår en kraftig industriell expansion som är kopplad till fossilfri utveckling och elektrifiering. Expansionen kommer att skapa många arbetstillfällen och en stor efterfrågan på bostäder i de nordligaste länen.

Kompetensförsörjningen i norra Sverige är en reell utmaning då det redan idag råder brist på arbetskraft och arbetslösheten är låg. För att kunna ta emot fler människor och klara kompetensförsörjningen krävs fler bostäder.

För att möta behoven som den gröna samhällsomvandlingen skapar har Umeåregionen startat en kommunöverskridande kraftsamling för ökat småhusbyggande.

Våra sju kommuner ska tillsammans under mandatperioden ta fram en bredd av erbjudanden så vi kan stå väl rustade inför den pågående och den än större kommande efterfrågan på småhus.

Vi är inom Umeåregionen vana att planera och samarbeta inom fysisk planering och inom småhusområden finns det en stor bredd och potential.

För att skapa kraftsamlingen för ökat småhusbyggande har en projektgrupp bildats med representanter från de sju kommunerna.

Kontakt

Pernilla Helmersson
Ordförande projketgriuppen

090-16 11 95
pernilla.helmerssom@umea.se

 

Sidan publicerades