Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en aktivitet/kurs (nedan kallad aktivitet) med personalföreningen Sporren.

Aktivitetsinformation
Uppgifter om arrangör, beskrivning av aktuell aktivitet, deltagaravgift, eventuellt tillkommande kostnader, betalningsvillkor framgår i den aktivitetsinformation du får del av i samband med din anmälan.

Anmälan
Du anmäler dig på hemsidan till den aktivitet du vill gå och när du har fått bekräftelse har bindande avtal om aktivitet ingåtts. Reservanmälan är inte bindande.

Reservlista
Om det är fullbokat men du ändå vill anmäla ditt intresse går det bra att anmäla sig som reserv via webbsidan eller skicka ett mejl till sporren@umea.se där du anger namn på aktivitet du önskar delta i, ditt namn, mobilnummer, mejladress och arbetsplats, så skriver vi upp dig på en reservlista. Om plats uppstår med anledning av annans avbokning kontaktar vi dig via mejl.

Bekräftelse
När du anmält dig på www.sporren.info får du en bekräftelse på skärmen. Innan aktivitetsstart får du en bekräftelsepåminnelse från Sporren via mejl.

Avanmälan
Frånvaro vid aktivitetsstart (ej anmäld 3 dagar innan) debiteras med full kostnad. Sporren förbehåller rätten att eventuellt ställa in evenemanget på grund av för få anmälda och om så sker aviseras det via mejl till anmäld deltagare.

Deltagaravgift och betalning
Betalning av deltagaravgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i aktivitetens specifika information och i din anmälningsbekräftelse. Om full betalning inte inkommit i tid kan Sporren besluta om att platsen övertages av annan (reservlista).

Om inte annat framgår i deltagarinformationen ska betalning ske senast dagen före aktiviteten. Vid utebliven avanmälan innan aktivitetsstart debiteras du full kostnad för aktiviteten.

Betala till Sporrens Swish 123 041 6719 eller Bankgiro 5904-2093

Inställd aktivitet eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en aktivitet före start har du alltid rätt att återfå den deltagaravgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för tillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på aktiviteten. Sporren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som byta ledare, lokal eller ställa in en aktivitet som får för få anmälda deltagare.

Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Avanmälan av aktiviteten sker genom att kontakta Sporren.

Frånvaro
Om du uteblir från något tillfälle kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under aktiviteten eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Aktivitetstid
Av vår specifika information om aktiviteten och av din bekräftelse framgår under vilken tid varje aktivitet pågår och hur många tillfällen aktiviteten omfattar.

Hänsyn
Vi ber dig att inte använda starka dofter, t ex parfym, hårspray eller liknande på grund av eventuella allergier/överkänslighet hos kollegor och ansvariga när du deltar på Sporrens aktiviteter.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden
Kontaktuppgifter till Sporren hittar du här på hemsidan. Vänd dig till oss om du har frågor eller om du vill ångra eller avbeställa din deltagaranmälan.

Sporren skickar information och meddelanden till dig via mejl till den mejladress som du anmäler till oss.

Försäkring
Som deltagare i Sporrens aktiviteter ansvarar du själv för gällande olycksfallsförsäkring. För vissa aktiviteter kan ansvarig arrangör ha försäkring för olycksfall på väg till och från samt under pågående aktivitet.

Behandling av personuppgifter
När du anmäler dig som deltagare samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka bekräftelse och information.
Vi delar inte mejladressen med någon annan. Vi sparar mejladressen sex månader efter avslutat årsmöte.

Sporren behandlar personuppgifter om deltagaren, såsom namn, adress, mejladress, uppgifter om kursdeltagande, samt fotografier/bilder/ filmer/ljudupptagningar för

1) att kunna tillhandahålla och administrera aktiviteter, genomföra utvärderingar samt

2) informations- och marknadsföringsändamål

Personuppgifter används för statistik.

Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter kan deltagaren kontakta Sporren.

Överlåtelse
Du får inte helt eller delvis överlåta din deltagarplats utan Sporrens skriftliga godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring
En hel del av det som deltagare skapar under aktiviteten, såsom texter och konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra kan omfattas av upphovsrätt. Varje deltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

Genom att ingå avtalet upplåter du till Sporren en evig rätt att, utan särskild ersättning eller omnämnande, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang oavsett media eller format.

Sidan publicerades