Sporren hyllar ...

December 2023 – Sporrens ordförande Tordleif Hansson har överlämnat Sporrens hyllning på Översten till Arbetsmarknadskonsulenterna. Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att ”Arbetsmarknadskonsulenterna” skulle belönas med diplom och biocheckar som tack bland annat för deras samverkansvillighet, flexibilitet och bemötande. Övre raden: Ismail Almansoury, Carina Eriksson, Christina Vincent, Marie Ekblad, Sofia Unnermyr, Carolin Blomqvist, Åsa Heikka, Johanna Huuva, Johannes Braf, Magdalena Lindmark, Micael Berglund, Jon Matsson, Anna Demby, Anna Sjöström Amcoff, Peter Ålander. Nedre raden: Weldeghebriel Kibreab, Eva Edwards, Anna Jakobsson, Camilla Strindlund. Saknas: Susanne Johansson, Karolina Peterson och Beya Reza.

December 2022 – Sporrens ordförande Tordleif Hansson överlämnar Sporrens hyllning i Teams via Karin Risberg till Katarina Arvidsson, Monica Rönnlund, Johanna Rath, Junthida Gidlund och Andreas Brännlund. Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att ”Hörnefors Centralskolas kök” skulle belönas med diplom och presentkort som tack för deras inkluderande arbetssätt, öppenhet för förändring, förverkligande av idéer och höga servicegrad.

December 2021 – Sporrens ordförande Tordleif Hansson överlämnar Sporrens hyllning i Teams via Britta Eriksson till Elisabeth Höglund, Anneli Hedlund, Joakim Åsberg, Ulrika Nordin, Maria Rodmark, Kathrin Vallin, Pia Lundgren, Petra Olofsson, Mona Vestman, Emma Anesäter, Angela Salomonsson och Gunilla Edin. Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att ”Mottagningsenheten” skulle belönas med biocheckar som tack för deras lösningsfokus och goda bemötande av klienter och anhöriga under pandemiåret 2021.

December 2020 – Sporrens ordförande Tordleif Hansson överlämnar Sporrens hyllning via Anette Westin i Teams till Kristina Sandgren, Lena Kapstad och Carina Nensén. Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att ”Skyddsutrustnings-gruppen” skulle belönas med presentkort som tack för att de lugnar och förser alla kommunens verksamheter med nödvändig skyddsutrustning under pandemiåret 2020.

Oktober 2019 – Sporrens ordförande Tordleif överlämnar Sporrens hyllning till Anneli Karlsson och Malin Olofsson. Sporrens styrelse beslutade att 'Fritid för alla' skulle belönas med biobiljetter som tack för deras goda arbete med att utveckla och bredda fritiden för vuxna med olika funktionsvariationer under 2019.

Maj 2018 – Sporrens vice ordförande Maria Lindgren överlämnar diplom och biobiljetter till receptionister på plats. Sporrens styrelse beslutade att receptionisterna i Stadshuset skulle belönas med biljetter till ett julevenemang som tack för deras goda bemötande och arbete trots en extrem arbetssituation i samband med renovering och införande av nya rutiner i Stadshusets reception under 2018.

December 2017 – Sporrens ordförande Karin Öberg överlämnar Sporrens hyllning till enhetschef Erica Forsman. Sporrens styrelse beslutade att Lönesupport skulle belönas med biobiljetter som tack för deras uthålliga arbete trots en extrem arbetssituation i samband med byte av personal- och lönesystem under 2017.

Sidan publicerades